Kloka Bilextra

Preemium Bilextra är ett extra skydd för dig och din bil.

I försäkringen ingår bland annat ersättning för privatsjukvårdkostnader och tjänster till följd av olycksfallsskada som inträffat till följd av trafik. Den gäller för alla passagerare och dygnet runt. Utöver det ingår bärgning och ersättning för skador som till exempel orsakats av kollision med djur eller punktering av däck.

15 moment ingår i Preemium Bilextra:

• Olycksfallsförsäkring vid skada till följd av trafik
• Privat sjukvårdsförsäkring vid skada till följd av trafik
• Hyrbil vid driftstopp i upp till 45 dagar.
• Självriskreducering vid kollision med djur
• Självriskreducering vid skada enligt vagnskadegaranti
• Självriskreducering vid uppsåtlig skadegörelse
• Självriskreducering vid skada på lös egendom
• Självriskreducering vid feltankning
• Självriskreducering vid räddning
• Självriskreducering vid vagnskada utanför Norden
• Självriskreducering vid glasskada
• Skada i kupé och bagageutrymme.
• Skada på takbox och fritidsutrustning.
• Punktering av däck. • Nyckelförlust.

Allt det här får du för endast 149 kronor per månad. För mer information kring ersättningsbelopp och försäkringen kontakta Försäkring Direkt på tel. 08-520 056 76 eller e-post kundservice@forsakringdirekt.com.