Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin.

Preem Evolution Bensin har en högre förnybar andel än en standardbensin, vilket ger lägre fossilt koldioxidutsläpp. Preem Evolution Bensin har samma pris och effekt som vanlig bensin. Den uppfyller svensk och europeisk standard och innehåller utöver fem procent etanol även biobensin, samt ETBE*. 

Fr.o.m. lanseringen 2011 har Preem Evolution Bensin gått från att innehålla en förnybar andel på totalt 10%, till att idag igenomsnitt innehålla totalt 16%* förnybar råvara. Vi har även utökat närvaron och vår bensin finns just nu på 84 stationer, främst i södra delarna av Sverige - hitta din närmaste station. 

Under 2016 minskade Preem Evolution Bensin koldioxidutsläppen med 12 200 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 8 100 bilar.

* Lokala variationer på inblandning och grön andel kan förekomma.

Köp

Tanka

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Bensin med fossil bensin.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.82 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Bensin
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 reduktion
2.0 kg
CO2 reduktion
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-reduktion mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växthusgasreduktion (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna reduktionen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasreduktion ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Reduktionen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin. Passa på att fylla i din körsträcka, samt förbrukningen för din bil i utsläppskollen ovan. Då får du veta hur många fossilfria mil du bidrar med, samt hur mycket koldioxidbesparing du står för om du tankar hos oss! (jmf. med helt fossil bensin).  

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Bara genom att tanka hos oss kan du faktiskt göra skillnad. Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin. Den kostar lika mycket som en vanlig bensin, men genom att välja att tanka Preem Evolution Bensin hos oss, kan du enkelt sänka dina koldioxidutsläpp (jämfört med en standardbensin). Det är skillnad!

Koldioxidbesparing

*Jfr mot en fossil bensin
14 %

Preem Evolution Bensin innehåller 5% etanol, 10% biobensin och 1% ETBE.

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som inte har samma negativa påverkan på miljön. 

Preem Evolution Bensin innehåller 10% biobensin, 1% ETBE samt 5% etanol. En standardbensin innehåller idag alltid 5% etanol. Det innebär att Preem Evolution Bensin totalt har 16% förnybart innehåll. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen det bidrar till, gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra produkter och med det säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.

Komponenter

Om produkten

Vad är Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 10% förnybar råvara, 5 % etanol samt 1 % ETBE. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.

Tillgänglighet

Var finns produkten i dag? Från den 1 juli 2017 finns Preem Evolution Bensin på 84 st stationer i södra delarna av Sverige.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? preem.se/hitta-station kan du söka efter Preem Evolution Bensin och se de stationer som har produkten. 

När finns produkten i hela landet? Vi har stadigt utökat antalet stationer sedan lanseringen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda produkten i hela landet, men exakt tidplan vet vi inte i dagsläget. Vi är beroende av politiska beslut för att kunna göra de investeringar som krävs för att sätta igång produktionen av en än större volym.

Bakgrund

Varför lanseras Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att andelen förnybart kan fortsätta att öka. Det är därför den heter Evolution!  Med Preem Evolution Bensin som komplement till Preem Evolution Diesel har vi nu ett grönare alternativ även för bensinbilar. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Bensin? Tillsammans med alla kunder som tankar hos oss gjordes 2016 en koldioxidbesparing på 12 200 ton. Det motsvarar lika mycket utsläpp som cirka 8 100 bensinbilar genererar varje år.

Hur mycket minskar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med om jag kör på en fossil bensin? Preem Evolution Bensin ger 14 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin och 4,91 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en annan bensin med 5 procent etanol.

Hur produceras produkten? Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Är Preem Evolution Bensin en E10:a? Nej, Preem Evolution Bensin är inte en E10:a, en E10:a innehåller 10 procent etanol, medan Preem Evolution Bensin innehåller 5 procent etanol (likt majoriteten av bensinen på marknaden) och 5 procent förnybart innehåll från tallolja.

Varför blandar ni inte in 10 procent etanol så blir produkten ännu grönare? Vi vill att alla ska kunna tanka vår bensin och att den ska fungera i alla bensinmotorer.  I nuläget är inte en E10 ett standardbränsle på den svenska marknaden.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Bensin som för er övriga bensin? Ja, Preem Evolution Bensin har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad menar vi med "Sveriges grönaste standardbensin"? Preem Evolution Bensin uppfyller europeisk och svensk miljöklass 1 standard (EN228). Preem Evolution Bensin innehåller en högre förnybar andel än någon annan standardbensin på svenska marknaden.

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Bensin med fossil bensin.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.82 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Bensin
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 reduktion
2.0 kg
CO2 reduktion
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-reduktion mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växthusgasreduktion (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna reduktionen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasreduktion ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Reduktionen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Bensin fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin. Passa på att fylla i din körsträcka, samt förbrukningen för din bil i utsläppskollen ovan. Då får du veta hur många fossilfria mil du bidrar med, samt hur mycket koldioxidbesparing du står för om du tankar hos oss! (jmf. med helt fossil bensin).  

Preem Evolution Bensin är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns det att köpa på Preems bemannade stationer. Bensin ska alltid lagras i godkända cisterner. Cisterner som släpper igenom ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin.

Bara genom att tanka hos oss kan du faktiskt göra skillnad. Preem Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin. Den kostar lika mycket som en vanlig bensin, men genom att välja att tanka Preem Evolution Bensin hos oss, kan du enkelt sänka dina koldioxidutsläpp (jämfört med en standardbensin). Det är skillnad!

Koldioxidbesparing

*Jfr mot en fossil bensin
14 %

Preem Evolution Bensin innehåller 5% etanol, 10% biobensin och 1% ETBE.

Bensin består bland annat av nafta, vilket idag kan göras från andra råvaror än råolja. Vi har bytt ut en del av den fossila råoljan mot råvaror som inte har samma negativa påverkan på miljön. 

Preem Evolution Bensin innehåller 10% biobensin, 1% ETBE samt 5% etanol. En standardbensin innehåller idag alltid 5% etanol. Det innebär att Preem Evolution Bensin totalt har 16% förnybart innehåll. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Den höga andelen förnybart och koldioxidreduceringen det bidrar till, gör att Preem Evolution Bensin är en unik produkt på den svenska marknaden.Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra produkter och med det säkerställa att du släpper ut så lite koldioxid som möjligt när du har valt att tanka hos oss.

Komponenter

Om produkten

Vad är Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 10% förnybar råvara, 5 % etanol samt 1 % ETBE. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin? Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin? Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.

Tillgänglighet

Var finns produkten i dag? Från den 1 juli 2017 finns Preem Evolution Bensin på 84 st stationer i södra delarna av Sverige.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin? preem.se/hitta-station kan du söka efter Preem Evolution Bensin och se de stationer som har produkten. 

När finns produkten i hela landet? Vi har stadigt utökat antalet stationer sedan lanseringen. Vår förhoppning är att kunna erbjuda produkten i hela landet, men exakt tidplan vet vi inte i dagsläget. Vi är beroende av politiska beslut för att kunna göra de investeringar som krävs för att sätta igång produktionen av en än större volym.

Bakgrund

Varför lanseras Preem Evolution Bensin? Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att andelen förnybart kan fortsätta att öka. Det är därför den heter Evolution!  Med Preem Evolution Bensin som komplement till Preem Evolution Diesel har vi nu ett grönare alternativ även för bensinbilar. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Bensin? Tillsammans med alla kunder som tankar hos oss gjordes 2016 en koldioxidbesparing på 12 200 ton. Det motsvarar lika mycket utsläpp som cirka 8 100 bensinbilar genererar varje år.

Hur mycket minskar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med om jag kör på en fossil bensin? Preem Evolution Bensin ger 14 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin och 4,91 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en annan bensin med 5 procent etanol.

Hur produceras produkten? Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran. ETBE är en bensinkomponent som tillverkas av etanol.

Är Preem Evolution Bensin en E10:a? Nej, Preem Evolution Bensin är inte en E10:a, en E10:a innehåller 10 procent etanol, medan Preem Evolution Bensin innehåller 5 procent etanol (likt majoriteten av bensinen på marknaden) och 5 procent förnybart innehåll från tallolja.

Varför blandar ni inte in 10 procent etanol så blir produkten ännu grönare? Vi vill att alla ska kunna tanka vår bensin och att den ska fungera i alla bensinmotorer.  I nuläget är inte en E10 ett standardbränsle på den svenska marknaden.

Vilka köldegenskaper har produkten? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin? Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Bensin som för er övriga bensin? Ja, Preem Evolution Bensin har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad menar vi med "Sveriges grönaste standardbensin"? Preem Evolution Bensin uppfyller europeisk och svensk miljöklass 1 standard (EN228). Preem Evolution Bensin innehåller en högre förnybar andel än någon annan standardbensin på svenska marknaden.

Köp

Tanka