Styrelsen

Mohammed Al-Amoudi Mohammed Al-Amoudi

Styrelseordförande
Född: 1946
Bosatt i: Jeddah
Invald: 2005

Styrelseuppdrag
Ordförande för Preems moderbolag Corral Petroleum Holdings, Svenska Petroleum Exploration AB och delägare i Midroc Europe.

Jason Milazzo Jason Milazzo

Vice styrelseordförande
Född: 1962
Bosatt i: London
Invald: 2009

Tidigare erfarenhet
Ledande befattningar inom Morgan Stanley, Investment Banking Division.

Styrelseuppdrag
Vice ordförande i Svenska Petroleum Exploration AB och Corral Morocco Gas & Oil samt vice ordförande i SAMIR

Petter Holland Petter Holland


Ledamot
Född: 1956
Bosatt i: Duken
Invald: 2014
Koncernchef och VD för Preem AB

Richard Öhman Richard Öhman

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Cherng Talay
Invald: 1994

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Corral Petroleum Holdings, VD och koncernchef för Midroc Scandinavia, ansvarig för management och affärsutveckling på ABV Rock Group KB, baserat i Riyadh, Internationell projektfinansiering på ABV AB/NCC AB i Stockholm.

Bassam Aburdene Bassam Aburdene

Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: London 
Invald: 2001 

Styrelseuppdrag
Innehar styrelseposter för SAMIR, Fortuna Holdings Company och Corral Morocco, styrelseledamot för ett antal publika och privata bolag.

Per Höjgård Per Höjgård

Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2007

Tidigare erfarenhet
Finanschef på Preem, tidigare liknande befattningar inom olika publika industriföretag, bland annat delägare i ett management-konsultföretag.

Michael G:son Löw Michael G:son Löw

Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2003

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Preem, ett flertal ledande befattningar inom Conoco Inc.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Boliden AB, Concordia Maritime AB, Stena Bulk AB, A P Sten AB, ordförande i Recondoil AB, vice ordf. Sv/Ryska Handelskammaren, vice ordf. Sv. EnergiEkonomiska Förening samt ledamot i IVA och Chalmers Rådgivande Kom. m.fl.

John P. Oswald John P. Oswald

John P Oswald
Ledamot
Född: 1959
Bosatt i: McLean, VA, USA
Invald: 2016

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Capital Trust Group sedan 1992. Styrelseledamot i Preem mellan 1997-2010 samt i Corral Petroleum Holdings mellan 1999-2010.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot i flertalet privata företag, icke vinstdrivande verksamheter och välgörenhetsorganisationer. Tidigare ledamot i flertalet börsnoterade företag.

Lennart Sundén Lennart Sundén

Ledamot
Född: 1952
Bosatt i: Almunge
Invald: 2005

Tidigare erfarenhet
VD och koncernchef för Sanitec Corporation, VD och koncernchef för Swedish Match AB samt ett antal olika befattningar inom AB Electrolux.

Styrelseuppdrag
Ordförande för Aura Light International AB och Troax Holding AB.

Jamal Mohammed Ba-Amer Jamal Mohammed Ba-Amer

Ledamot
Född: 1961
Bosatt i: Mohammedia
Invald: 2014

Tidigare erfarenhet
Koncernchef för SAMIR Group, ett antal olika befattningar inom Aramco, Corral Petroleum Holdings, Corral Holding Maroc och SAMIR.

Styrelseuppdrag
Styrelseledamot för SAMIR, SALAM GAZ och SDBP, tidigare styrelseledamot för Scanraff och Preems raffinaderier.

Cristian Mattsson Cristian Mattsson

Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Bosatt i: Kungshamn
Utsedd: 2003

Roll inom Preem
Produktionstekniker på raffinaderiet i Lysekil, anställd sedan 1988.

Eva Lind Grennfelt Eva Lind Grennfelt

Arbetstagarrepresentant och suppleant
Född: 1973
Bosatt i: Mölndal
Utsedd: 2008

Roll inom Preem
Utvecklingsingenjör på raffinaderiet i Göteborg, anställd sedan 2003.

Erika Andersson Erika Andersson

Arbetstagarrepresentant
Född:
 1975
Bosatt i: Stockholm
Utsedd: 2014

Roll inom Preem
Volymutredare i Stockholm, anställd sedan 2009.

Frederik Jisland Frederik Jisland

Frederik Jisland

Arbetstagarrepresentant och suppleant
Född:
 1977
Bosatt i: Torslanda
Utsedd: 2016

Roll inom Preem
Produktionstekniker på raffinaderiet i Göteborg.