Koncernledningen

Petter Holland Petter Holland

Vd och koncernchef

Stein Ivar Bye Stein Ivar Bye

Chief Operating Officer
Tf Affärsområdeschef Marknad och försäljning

Gunilla Spongh Gunilla Spongh

Gunilla Spongh

CFO

Peter Abrahamsson Peter Abrahamsson

Affärsområdeschef
Raffinering

Magnus Holm Magnus Holm

Affärsområdeschef
Varuförsörjning

Malin Hallin Malin Hallin

Malin Hallin

Affärsområdeschef
Hållbar utveckling

Ingrid Bodin Ingrid Bodin

Ingrid Bodin

Direktör Verksamhetsförändring

Christian Bjerdén Christian Bjerdén

HR-direktör