Snart kan du tanka bilen med sågspån

Stora mängder grenar och toppar ligger idag och förmultnar i skogarna efter att träden avverkats. Dessutom finns ett visst överskott av sågspån vid sågverken. Nu finns möjligheter att omvandla dessa restprodukter till biodrivmedel.

Idén om att utvinna olja genom att hetta upp vedråvara i syrefattig miljö och sedan snabbt kyla ner den igen är gammal. Under andra världskriget använde man till exempel samma princip för att framställa gengas som drivmedel.

Nu finns en rad olika tekniker som kan omvandla vedråvara och skogsindustrins restprodukter till olika drivmedel och kemikalier. Och processerna börjar bli så bra att det lönar sig att göra det i större skala. Ett intressant exempel som Preem nu tittar på handlar om att omvandla pyrolysolja till biodrivmedel i form av biodiesel och biobensin.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör, Preem

– Tack vare ett antal tekniska språng har den här processen som först låg väldigt långt bort i tiden kommit mycket närmare. Det gör att de här restprodukterna från skogen blivit lika intressanta som lignin – vilket känns väldigt spännande, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

En satsning med många vinnare

Och det är många som skulle kunna vinna på detta. För skogsägarna innebär det att de kan få avsättning för sina egna restprodukter från skogen i form av grot – grenar och toppar – som annars ligger kvar i skogen efter avverkning.

– En viss del behöver så klart lämnas kvar för att naturen ska ha sin gång, men av de cirka 140 terrawattimmar som blir kvar varje år skulle man troligtvis kunna ta ut runt 50 terrawattimmar, säger Sören Eriksson. Dessutom får sågverken, som är skogsägarnas kunder, bättre möjlighet till avsättning av restprodukter med lägre värde, till exempel sågspån, flis och bark.

Grenar och toppar från skogsavverkning, så kallat grot

Sågspån först på tur

Till att börja med är det förmodligen mest lämpligt att börja med sågspån, som är en mer homogen råvara än grot, resonerar Sören Eriksson.

– Eftersom en del sågspån används för eldning och uppvärmning kanske vi ska ta grot och elda med istället, så att vi får mer sågspån att stoppa in i processen, påpekar han.

Chanser till flera biprodukter

Tack vare framstegen när det gäller den tekniska utvecklingen bedömer han att de ekonomiska förutsättningarna för att starta framställning av pyrolysolja i större skala är goda. Förutom oljan finns även möjlighet att få fram andra värdefulla biprodukter på köpet.

– Så är fallet idag när det gäller vår produktion ihop med SunPine och där harts är en viktig biprodukt vid utvinningen av råvaran talldiesel från råtallolja. I fallet prolysolja skulle det på motsvarande sätt kunna handla om biokol och olika biokemikalier, säger Sören Eriksson.

Förhoppningen är att en produktion baserad på pyrolysolja inte ska ligga allt för långt fram i tiden.

– Om all teknik faller på plats hos oss på Preem så kan vi i bästa fall börja provköra pyrolysolja under 2019 på ett av våra raffinaderier, säger Sören Eriksson.

Fakta

Fördelar med skogsrester Fördelar med skogsrester

Fem fördelar med sågspån och andra restprodukter från skogen som råvara till biodrivmedel:

1. Helt förnybara och bland de mest hållbara råvaror man kan få ur ett helhetsperspektiv.

2. Ökar värdet på vår svenska skog och skogstillgångar.

3. Ökar värdet för sågverken.

4. Bidrar till att öka sysselsättningen i glesbygd, där skogsråvaran finns.

5. Finns i så stora mängder att vi har möjlighet att gå från ett importberoende av drivmedel till att täcka det inhemska behovet och kanske till och med få en viss export.

Relaterat innehåll