Varför är det bra med biodrivmedel?

Produktionen av förnybar diesel - steg för steg

Svanenmärkt diesel fungerar i alla dieselbilar och har samma pris som vanlig diesel.