Preem MasterCard - villkor

På följande länkar hittar du fullständiga villkor för Preem MasterCard och kringtjänster.

Villkor för Preem MasterCard:                   

Villkor Preem MasterCard (PDF)

Villkor för Betalskydd:                          

Villkor för Betalskydd (PDF)

Förköpsinformation för Betalskydd:

Förköpsinformation för Betalskydd (PDF)

Tanka fel-försäkring:

Tanka fel-försäkring (PDF)

Förköpsinformation ERV Reseförsäkring:

Förköpsinformation ERV Reseförsäkring (PDF)

ERV Reseförsäkring:

ERV Reseförsäkring (PDF)

Villkor Preem MasterCard Villkor Preem MasterCard

Med Preem MasterCard får du vägarnas största rabatt jämfört med övriga kreditkort i vår bransch (dec 2017).

 *Rabatten på bemannad station gäller i tre månader från det att du fått ditt kort och efter kampanjperiodens slut gäller ordinarie rabatt som är 25 öre/liter på Preems bemannade stationer och 10 öre/liter på Preems automatstationer. 

**På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande drivmedelsbolag ger ingen bonus. Bonus beräknas inte heller för betalningar genom tjänsten Betalo. 

När du tankar Preem Evolution bensin och diesel, med delvis förnybart innehåll, minskar du dina koldioxidutsläpp jämfört med standarddrivmedel. 

Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen ränta eller avgifter. Om du väljer att delbetala köp tillkommer 16,85% i rörlig ränta och 19 kr i aviseringsavgift, vilket ger en effektiv ränta på 19,37 %, en månadskostnad på 916 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 10.990 kr vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-02-24). För kontantuttag i automat belastas kontot med en avgift på 2% av beloppet. Dock lägst med 35kr per uttag. Preem AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ), org.nr. 516406-0922 som är kreditgivare. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats. Ta del av de fullständiga villkoren här.

Hög drivmedelsrabatt

Med Preem MasterCard får du vår största ordinarie drivmedelsrabatt, 25 öre/l på våra bemannade stationer och 10 öre/l på automatstationer. I pågående kampanj så får du 40 öre/l på våra bemannade stationer i tre månader. Ansök senast 31 Maj.

Ansök nu

Kundservice Kundservice

Har du frågor?
Vi hjälper dig!
Ring oss på: 
0476 – 58 71 40