Preem MasterCard - nyttiga försäkringar

Om något oförutsägbart händer på resan så är det skönt att ha en försäkring. Med Preem MasterCard ingår automatiskt en kompletterande reseförsäkring. Dessutom ingår Preem MasterCards Tanka-Fel-Försäkring som räddar dig när du av misstag tankat fel.

Kompletterande reseförsäkring

Om något oförutsägbart händer när du är ute och reser är det väldigt skönt att ha en försäkring. Med Preem MasterCard ingår automatiskt en kompletterande reseförsäkring om du betalar minst 75 procent av resan med kortet.

Försäkringen kan bl.a. ge dig ersättning vid försening av allmänt färdmedel vid avresa efter 4 timmar och om ditt bagage är mer än 6 timmar försenat till resmål utanför hemlandet. För att få ersättning krävs kvitto för nödvändiga och skäliga merkostnader. Vid försening av allmänt färdmedel kan du även få ett schablonbelopp utbetalt. I försäkring ingår dessutom ett avbeställningsskydd som gäller vid akut sjukdom. 

Utsätts ditt hem eller din bil för en skada när du är på resande fot och du har betalt resan till minst 75 procent med kortet får du ersättning om kostnaden för skadan överstiger hemförsäkringens självrisk. Vi kallar det självriskskydd för hem- och bilförsäkring.

Mer information hittar du i Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren.

Tanka-fel-försäkring

Alla kan vara tankspridda och råka välja fel ibland. Vid tankning av fel bränsle ingår ersättning för sanering av bränsletank, bränslesystem och bränslefilter. Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kronor per skada.

Tillval Betalskydd - försäkringen som gör jobbet om du inte kan

Betalskydd kan hjälpa dig med dina månadsbetalningar för Preem MasterCard om du blir sjukskriven på minst 50 % eller mer eller ofrivilligt arbetslös. Vid dödsfall betalar försäkringen hela skulden. Betalskydd kostar 0,75 procent av din totala skuld per månad, det vill säga 7,50 kronor per månad för varje 1000 kronor du har i kontoskuld. Mer information hittar du här i förköpsinformationen och de fullständiga villkoren där du också kan läsa mer om de krav som finns för att kunna teckna försäkringen. Du skaffar försäkringen genom att logga in på Preem MasterCard Mina sidor eller kontakta Ikano Bank på telefonnummer 0476 - 58 71 40.

Villkor Preem MasterCard Villkor Preem MasterCard

Med Preem MasterCard får du vägarnas största rabatt jämfört med övriga kreditkort i vår bransch (dec 2017).

 *Rabatten på bemannad station gäller i tre månader från det att du fått ditt kort och efter kampanjperiodens slut gäller ordinarie rabatt som är 25 öre/liter på Preems bemannade stationer och 10 öre/liter på Preems automatstationer. 

**På Preems stationer får du drivmedelsrabatt och specialerbjudanden istället för bonus. Dina eventuella köp hos konkurrerande drivmedelsbolag ger ingen bonus. Bonus beräknas inte heller för betalningar genom tjänsten Betalo. 

När du tankar Preem Evolution bensin och diesel, med delvis förnybart innehåll, minskar du dina koldioxidutsläpp jämfört med standarddrivmedel. 

Vid betalning av den totala skulden varje månad utgår ingen ränta eller avgifter. Om du väljer att delbetala köp tillkommer 16,85% i rörlig ränta och 19 kr i aviseringsavgift, vilket ger en effektiv ränta på 19,37 %, en månadskostnad på 916 kr och ett totalt återbetalningsbelopp på 10.990 kr vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (2016-02-24). För kontantuttag i automat belastas kontot med en avgift på 2% av beloppet. Dock lägst med 35kr per uttag. Preem AB förmedlar krediten i samarbete med Ikano Bank AB (publ), org.nr. 516406-0922 som är kreditgivare. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser med högst fem miljoner kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Ytterligare information finns på Riksgäldens webbplats. Ta del av de fullständiga villkoren här.

Skaffa vägarnas största drivmedelsrabatt

Med Preem MasterCard får du vår största ordinarie drivmedelsrabatt, 25 öre/l på våra bemannade stationer och 10 öre/l på automatstationer. I pågående kampanj så får du 40 öre/l på våra bemannade stationer i tre månader.

Ansök nu

Kundservice Kundservice

Har du frågor?
Vi hjälper dig!
Ring oss på: 
0476 – 58 71 40