Kloka Bilextra

Kloka Bilextra är ett extra skydd för dig och din bil. I försäkringen ingår bland annat ersättning för privatsjukvårdkostnader och tjänster till följd av olycksfallsskada som inträffat till följd av trafik. Den gäller för alla passagerare och dygnet runt. Utöver det ingår bärgning och ersättning för skador som till exempel orsakats av kollision med djur eller punktering av däck.

Allt detta ingår i Kloka Bilextra:
• Hyrbil vid driftstopp
• Självriskersättning vid kollision med djur
• Självriskreducering vid vagnskadegaranti
• Självriskersättning vid uppsåtlig skadegörelse
• Ersättning vid skada i kupé & bagageutrymme
• Självriskreducering för lös egendom
• Självriskreducering vid feltankning
• Självriskreducering på assistansskydd
• Självriskersättning vagnskada utanför Norden
• Ersättning vid skada på takbox & friluftsutrustning
• Självriskreducering på glasruteförsäkring
• Ersättning vid punktering av däck
• Ersättning vid nyckelförlust
• Olycksfall för hela familjen när olyckan sker i bil
• Privat sjukvård vid trafikolycksfall

Allt det här får du för endast 149 kronor per månad. Läs mer om vad som ingår i försäkringen i produktbladet och i för- och efterköpsinformationen eller ring Kloka försäkringar på tel 08-520 056 74 så berättar vi mer.