Världens första Svanenmärkta diesel.

Preem Evolution Diesel+ fungerar i alla dieselbilar och är den första dieseln någonsin som får bära Svanen – Nordens officiella miljömärke.

50%

Preem Evolution Diesel+ tillverkas av 50% förnybara råvaror.

44%

En koldioxidbesparing på upp till 44% jämfört med standarddiesel.

1/2

Det betyder att du kör varannan mil helt fossilfritt.

 

Visste du att?

Preem Evolution Diesel+ tillverkas på 50% förnybar råvaror. Bland annat på tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Den kostar lika mycket som vanlig diesel och fungerar i alla dieselbilar.

”Vi utvecklar och producerar våra egna bränslen här i Sverige. Istället för palmolja använder vi tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri.” Läs mer

Sören Eriksson,
Kemist & Utvecklingsingenjör
 

Fritt från PFAD och palmolja

Många känner till att palmolja är en ifrågasatt produkt som finns i vissa livsmedel. Och här finns tydliga regler – om en produkt innehåller palmolja ska det synas i varudeklarationen.

Det är få som ens vet om att palmoljebaserade produkter kan finnas i drivmedlet de tankar. Det du som konsument kan göra är att fråga om innehållet och ställa krav på palmolje- och PFAD-fritt drivmedel.

Se klippet om bilhoppet

”..hoppat har jag gjort förut, men inte på sånt här bränsle..”

Vi utmanade Samuel ”Crazy Swede” Hübinette i ett spektakulärt bilstunt. Samuel har gjort extrema bilstunts i Hollywood-filmer som Fast & The Furious 3 och 4, Nightcrawler och Need for Speed.

”Debatten om råvara till förnybart fortsätter. ”Fråga macken om diesel, ställ krav!” http://www.dn.se/ekonomi/motor/fraga-macken… #hållbar #förnybart #preem”

Följ på Twitter
@PreemSverige
CO2-kampen

Häng med i kampen.
Först ut - Linköping, 24 april.

När du väljer Preem och Preem Evolution drivmedel bidrar du till att minska din klimatpåverkan jämfört med om du tankar fossila standarddrivmedel. Det är skillnad.

Som tack väljer Preem att skänka pengar till en lokal förening som gör en bra insats för våra ungdomar.

Personbil
Lätt lastbil
Tung lastbil

Hur många fossilfria mil får du?

Testa hur mycket koldioxid du kan spara genom att tanka Preem Evolution istället för helt fossila drivmedel.
 
 
Körsträcka
1200 mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
 
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 CO2ekv kg/liter för diesel och 2,75 CO2ekv kg/liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Tanka smart