Snabbladdning

Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på 25 minuter.

Det finns många typer av märkningar men gemensamt för den el som Preem erbjuder är att den produceras från förnybara källor så som vind- och vattenkraft. I dagsläget finns olika typer av benämningar på elen och beroende på leverantör kan den vara definierad som förnybar el/miljömärkt el/koldioxidfri el eller elmärkt bra miljöval.

Köp

Tanka

Det är först på senare år som EL har blivit ett realistiskt drivmedel. Begränsningar har tidigare funnits i teknologin, men utvecklingen har gjort att marknaden börjar bli mogen för ett riktigt genombrott.

Det sker en stark teknisk utveckling på området som gör att bilarna blir lättare och kan ta sig längre på en laddning. Infrastrukturen får en bättre geografisk spridning och tekniken kopplat till laddningen har den senaste perioden tagit stora steg framåt.

Den största fördelen med el som drivmedel är dess minimala påverkan på miljön. El kan användas som ett komplement eller substitut till traditionella drivmedel.

Genom att använda sig av el som drivmedel kan man sänka de fossila koldioxidutsläppen ordentligt. 

Koldioxidbesparing

*jfr fossilt bränsle
100%

Genom att välja rätt el till snabbladdarna gör man en ordentlig skillnad för miljön.

Den EL som Preem erbjuder är att den produceras från förnybara källor så som vind- och vattenkraft. I dagsläget finns olika typer av benämningar på elen och beroende på leverantör kan den vara definierad som förnybar el/miljömärkt el/koldioxidfri el eller elmärkt bra miljöval.

Produktinnehåll

Varför har Preem satt upp snabbladdare på stationerna?
Vår vision är att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och vi ser snabbladdning som en möjlig väg, bland flera. Till exempel vår satsning på att öka andelen förnybar råvara från restprodukter från skogen i diesel och bensin, som gör att vi lever efter vår vision. Vi vill att våra kunders produkter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gör att snabbladdning och el är ett attraktivt alternativ för oss.

Kommer ni sluta med flytande fossila drivmedel och satsa på el istället, det är ju bättre för miljön?
Nej, majoriteten av befolkningen i Sverige kör idag en bensin eller dieselbil. Så störst påverkan får man faktiskt med att utveckla dessa drivmedel genom att kontinuerligt öka den förnybara andelen för att minska koldioxidutsläppen.

Varifrån kommer elen man laddar med, är det grön el?
På våra snabbladdare som vi har etablerat tillsammans med Fortum använder vi oss av Telge Energi och genom Clever (som är ett relativt nytt upplägg) har vi tillsammans enats om att det är grön el som ska strömma genom laddarna. Vilken leverantör vi väljer är dock inte specificerat. Precis som för vår Preem Evolution Diesel eller Preem Evolution Bensin är vi väldigt måna om att råvarorna är rätt, är vi även väldigt måna om att drivmedlet till elen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Kommer ni sätta upp fler snabbladdare framöver?
Planen är att vi kommer att utveckla vårt snabbladdningsnät i etapper. Vi har nu ett samarbete där vi nu kommer att etablera 8-10 snabbladdare med Clever och det är där vi har vårt fokus just nu. Tidigare har vi även etablerat 8 stycken stationer tillsammans med Fortum.

Skatter

Det är först på senare år som EL har blivit ett realistiskt drivmedel. Begränsningar har tidigare funnits i teknologin, men utvecklingen har gjort att marknaden börjar bli mogen för ett riktigt genombrott.

Det sker en stark teknisk utveckling på området som gör att bilarna blir lättare och kan ta sig längre på en laddning. Infrastrukturen får en bättre geografisk spridning och tekniken kopplat till laddningen har den senaste perioden tagit stora steg framåt.

Den största fördelen med el som drivmedel är dess minimala påverkan på miljön. El kan användas som ett komplement eller substitut till traditionella drivmedel.

Genom att använda sig av el som drivmedel kan man sänka de fossila koldioxidutsläppen ordentligt. 

Koldioxidbesparing

*jfr fossilt bränsle
100%

Genom att välja rätt el till snabbladdarna gör man en ordentlig skillnad för miljön.

Den EL som Preem erbjuder är att den produceras från förnybara källor så som vind- och vattenkraft. I dagsläget finns olika typer av benämningar på elen och beroende på leverantör kan den vara definierad som förnybar el/miljömärkt el/koldioxidfri el eller elmärkt bra miljöval.

Produktinnehåll

Varför har Preem satt upp snabbladdare på stationerna?
Vår vision är att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle och vi ser snabbladdning som en möjlig väg, bland flera. Till exempel vår satsning på att öka andelen förnybar råvara från restprodukter från skogen i diesel och bensin, som gör att vi lever efter vår vision. Vi vill att våra kunders produkter ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Det gör att snabbladdning och el är ett attraktivt alternativ för oss.

Kommer ni sluta med flytande fossila drivmedel och satsa på el istället, det är ju bättre för miljön?
Nej, majoriteten av befolkningen i Sverige kör idag en bensin eller dieselbil. Så störst påverkan får man faktiskt med att utveckla dessa drivmedel genom att kontinuerligt öka den förnybara andelen för att minska koldioxidutsläppen.

Varifrån kommer elen man laddar med, är det grön el?
På våra snabbladdare som vi har etablerat tillsammans med Fortum använder vi oss av Telge Energi och genom Clever (som är ett relativt nytt upplägg) har vi tillsammans enats om att det är grön el som ska strömma genom laddarna. Vilken leverantör vi väljer är dock inte specificerat. Precis som för vår Preem Evolution Diesel eller Preem Evolution Bensin är vi väldigt måna om att råvarorna är rätt, är vi även väldigt måna om att drivmedlet till elen ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Kommer ni sätta upp fler snabbladdare framöver?
Planen är att vi kommer att utveckla vårt snabbladdningsnät i etapper. Vi har nu ett samarbete där vi nu kommer att etablera 8-10 snabbladdare med Clever och det är där vi har vårt fokus just nu. Tidigare har vi även etablerat 8 stycken stationer tillsammans med Fortum.

Skatter

Köp

Tanka