Våra produkter

Produktkatalogen innehåller samlad information om Preems produkter.

Produkter

Preem Evolution Diesel+

Världens första miljömärkta diesel, med 50 % förnybart innehåll. 

Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel har en förnybar andel med mellan 25 och 40 procent. 

ACP Diesel

ACP Diesel är lämplig för såväl gamla som nya dieselmotorer. ACP är ett multifunktionellt additiv som motverkar beläggningar och optimerar motoreffekten.

Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin är Sveriges grönaste standardbensin.

Bensin 95 och Bensin 98

Den bensin du tankar hos Preem uppfyller högsta miljöklass i Sverige (Mk1).

Etanol E85

Etanol E85 består av bioetanol och bensin. Bioetanol gör att koldioxidutsläppet begränsas markant. 

Fordonsgas

Fordonsgas är ett av av de fordonsbränslen med minst koldioxidutsläpp.

Snabbladdning

El är ett alternativt drivmedel som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Med den andra generationens laddningsteknik kan du nu ladda 100 procent förnyelsebar el på ca 25 minuter.