Frågor och svar om Preem Evolution Bensin

Om produkten

Vad är Preem Evolution Bensin?

Preem Evolution Bensin är marknadens grönaste standardbensin. Det är en vanlig 95-oktanig bensin med 5 procent etanol och 5 procent tallolja. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Vem kan tanka Preem Evolution Bensin?

Produkten fungerar i alla motorer som är anpassade för 95-oktanig bensin. Den kan blandas med all annan bensin.

Vad är det för skillnad jämfört med annan bensin?

Preem Evolution Bensin har samma effekt och samma pris som vanlig 95-oktanig bensin. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar.

Tillgänglighet

Var finns produkten i dag?

Från den 30 juni 2015 finns Preem Evolution Bensin på ca 40 stationer i Helsingborg, Malmö och Halmstad. Efter sommaren lanseras produkten på ca 20 stationer i Mälardalen.

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Bensin?

Från den 30 juni 2015 kan du på preem.se/hitta-station se vilka stationer som har Preem Evolution Bensin. De stationer som har produkten är uppskyltade med Preem Evolution Bensin.   

När finns produkten i hela landet?

Vi börjar med 40 stationer i södra Sverige och utökar med ytterligare 20 stationer i Mälardalen till hösten. Vår förhoppning är att kunna erbjuda produkten i hela landet, men exakt tidplan vet vi inte i dagsläget. Vi är beroende av politiska beslut för att kunna göra de investeringar som krävs för att sätta igång produktionen av en större volym.

Bakgrund

Varför lanseras Preem Evolution Bensin?

Preem vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en grönare bensin bygger vi vidare på vår vision. Den produkt vi nu lanserar kommer fortsätta att utvecklas, så att andelen förnybart kan fortsätta att öka. Det är därför den heter Evolution!  Med Preem Evolution Bensin som komplement till Preem Evolution Diesel har vi nu ett grönare alternativ för 97 procent av hela Sveriges fordonsflotta. Vi tycker att alla ska kunna tanka lite grönare.

Fördjupning

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Bensin?

Den etanol vi använder i Preem Evolution Bensin har en extra hög koldioxidbesparing med extra bra klimatprestanda (90 procent koldioxidreduktion istället for normalt ca 70 procent). Tillsammans med 5 procent förnybar råvara från skogsindustrin gör vi en koldioxidbesparing på 13 600 ton. Det motsvarar lika mycket utsläpp som cirka 5 500 bensinbilar genererar varje år.

Hur mycket minskar de fossila koldioxidutsläppen jämfört med om jag kör på en fossil bensin?

Preem Evolution Bensin ger 8,36 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin och 4,91 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en annan bensin med 5 procent etanol.

Hur produceras produkten?

Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Är Preem Evolution Bensin en E10:a?

Nej, Preem Evolution Bensin är inte en E10:a, en E10:a innehåller 10 procent etanol, medan Preem Evolution Bensin innehåller 5 procent etanol (likt majoriteten av bensinen på marknaden) och 5 procent förnybart innehåll från tallolja.

Varför blandar ni inte in 10 procent etanol så blir produkten ännu grönare?

Vi vill att alla ska kunna tanka vår bensin och att den ska fungera i alla bensinmotorer.  I nuläget är inte en E10 ett standardbränsle på den svenska marknaden.

Vilka köldegenskaper har produkten?

Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma köldegenskaper som en vanlig bensin.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Bensin?

Preem Evolution Bensin följer standarden EN228 vilket innebär att produkten har samma lagringsegenskaper som en vanlig bensin. Om förvaringskärlet är väl förslutet kan bensinen hålla i minst ett år. Precis som med all annan bensin försämras hållbarheten om den förvaras i stark solljus eller utsätts för höga temperaturer eftersom de lättare komponenterna då avdunstar.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Bensin som för er övriga bensin?

Ja, Preem Evolution Bensin har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad menar vi med "marknadens grönaste standardbensin"?

Preem Evolution Bensin uppfyller europeisk och svensk miljöklass 1 standard (EN228). Preem Evolution Bensin innehåller en högre förnybar andel än någon annan standardbensin på svenska marknaden.