Drivmedelspriser

Nedan finner du vårt rekommenderade pris för våra bemannade stationer. 

Det rekommenderade priset på automatstationer ligger 15 öre/liter lägre. Det är dock vanligt med lokala avvikelser jämfört med de rekommenderade priserna. Med lokala avvikelser menas att priset anpassas utifrån den konkurrenssituation som råder på orten där våra respektive stationer finns. Hög konkurrens innebär precis som för andra varor och tjänster i regel ett lägre pris.

Rekommenderade priser Rekommenderade priser

ProduktPrisFörändringDatum
Preem Evolution Diesel

14,40 kr/l

+20 öre 17-12-11
ACP Diesel

14,40 kr/l

+20 öre 17-12-11
Preem Evolution Bensin 95 14,42 kr/l

+15 öre

17-12-11

Bensin 95 14,42 kr/l

+15 öre

17-12-11
E85 11,17 kr/l +10 öre

17-12-04