Koncernledningen

Petter Holland Petter Holland

Vd och koncernchef

Anders Malm Anders Malm


Affärsområdeschef Varuförsörjning

Peter Abrahamsson Peter Abrahamsson

Affärsområdeschef
Raffinering

Magnus Holm Magnus Holm

Affärsområdeschef
Marknad och försäljning

Malin Hallin Malin Hallin

Malin Hallin

Tf. affärsområdeschef
Hållbar utveckling

Christian Bjerdén Christian Bjerdén

HR-direktör

Gunilla Spongh Gunilla Spongh

Gunilla Spongh

CFO