Koncernledningen

Petter Holland

Vd och koncernchef

Anders Malm


Affärsområdeschef Varuförsörjning

Peter Abrahamsson

Affärsområdeschef
Raffinering

Magnus Holm

Affärsområdeschef
Marknad och försäljning

Ingrid Bodin

Affärsområdeschef
Hållbar utveckling

Christian Bjerdén

HR-direktör

gunilla spongh

Gunilla Spongh

CFO