Förstudie kring utbyggnad

Preem och det amerikanska bolaget Beowulf Energy har tecknat ett samarbetsavtal för att undersöka möjligheterna att bygga en ny anläggning i Lysekil som bättre möter omvärldens krav på miljöanpassade bränslen.