iNFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Vad händer på Preemraff Lysekil?

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största anläggning, med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år. Vi har över 600 medarbetare och flera hundra entreprenörer som arbetar på vårt område varje dag. Samtidigt är vi belägna i ett naturskönt område med både åretruntboende och sommarboende, vilket ställer höga krav på att verksamheterna drivs på ett sådant sätt att omgivningen med dess invånare inte påverkas negativt. Det ställer också höga krav på att informera våra närboende om aktiviteter som kan påverka dem, till exempel brandövningar eller anläggningsstopp. 

Kontaktpersoner:

Vid störningar: Driftmästare, tel. 010-450 30 04
För allmän information: Teresia Christborn, infoansvarig: 010-450 38 18