INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Här publicerar vi aktuell information om till exempel driftstörningar eller brandövningar som kan orsaka rökutveckling.

Du hittar även information enligt Sevesodirektiven där vi berättar mer om vad vi gör och hur vi ständigt arbetar för att förebygga och minimera risker. Du får också information om vilken beredskap som finns och hur du själv ska agera om en olycka mot förmodan skulle vara framme.

 

Brandövningar

Vid följande tillfällen kommer Preemraff Lysekils personal brandöva på övningsplatsen. Sotande rök kan förekomma:

13 april
20 april
3 maj

Avlysning av vattenområde runt Bastevikskajen i Lysekil

Från och med vecka 39 är ett vattenområde runt Bastevikskajen i Lysekil avlyst, vilket betyder att det är förbjudet att vistas där. Inom området sker lossningsarbeten för VGO-projektet på Preemraff Lysekil. Avlysningsområdet markeras i vattnet med gula meterhöga bojar med kryssmarkering samt av gulmarkering i strandkant . Se karta på preem.se, under Info till Allmänheten. Förbudet gäller fram till och med vecka 42. Diarienummer för beslut: 258-24917-2017 (Länsstyrelsen Västra Götalands Län)

 Bild Avlyst område.pdf

 

Kontaktpersoner:

Vid störningar: Driftmästare, tel. 010-450 30 04
För allmän information:
Teresia Christborn, kommunikationsansvarig: 010-450 38 18