Pågående projekt

Ny vätgasanläggning

Sedan Preemraff Göteborg 2010 började tillverka diesel av bioråvara har vätgas varit en bristvara. Under våren 2016 godkände Preems styrelse att ta fram ett investeringsförslag för en ny vätgasanläggning samt att initiera en ansökan om utökat miljötillstånd som lämnades in under sommaren.

Med hjälp av anläggningen kan tillverkningen av Preem Evolution diesel utökas ytterligare, och de anläggningar som idag avsvavlar våra produkter till miljöanpassade drivmedel kan utnyttjas effektivare och mer lönsamt. Investeringen är mycket viktig för raffinaderiets utveckling, dels för att öka kapaciteten för förnybara råvaror på kort sikt, dels för att göra det möjligt att se på mer långsiktiga utvidgningar av den gröna produktionen. Anläggningen kan stå klar 2018.