Information till allmänheten

Preemraff Göteborg är ett så kallat medelstort hydroskimming refinery, med kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

Kontaktpersoner:
Teresia Christborn, kommunikationsansvarig Preemraff: 010-450 38 18