Information till allmänheten

Vad händer på Preemraff Göteborg?

Nödlägesövning i Göteborg 2 juni

Torsdagen 2/6 kommer det att genomföras en större nödlägesövning på GOR. Syftet är att träna Preemraffs interna nödlägesorganisation tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg.                       

Övningen kommer att starta cirka kl. 12.00 och pågå till cirka kl. 15.00. Övningsscenariot är tankbrand, och det kan förekomma rökbildning.

 

 

Information enligt Sevesodirektiven

På Preem är det självklart att sätta säkerheten först.  Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. Läs mer om vårt arbete här