Information till allmänheten

Preemraff Göteborg är ett så kallat medelstort hydroskimming refinery, med kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 medarbetare. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

Kontaktpersoner:
Teresia Christborn, kommunikationsansvarig Preemraff: 010-450 38 18

 

 

Information enligt Sevesodirektiven

På Preem är det självklart att sätta säkerheten först.  Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. Läs mer om vårt arbete här