Från råvara till kund

Preem bedriver en omfattande förädling av råolja och försäljning av petroleumprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den internationella marknaden, främst i nordvästra Europa.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Totalt har de en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år och omkring två tredjedelar av produktionen exporteras. Det innebär att Preem även är ett av Sveriges största exportföretag.

Försäljningen av bensin, diesel, eldningsoljor och smörjoljor på den svenska marknaden sker via egna marknadsföringskanaler, certifierade återförsäljare och drivmedelsstationer. Preem har ett rikstäckande stationsnät med cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Cirka 170 av dessa är Såifaanläggningar som är anpassade specifikt för tung trafik.

Vi tillverkar också smörjmedel på vår smörjmedelsfabrik Scanlube i Göteborg. Huvuddelen av tillverkningen säljs under Texacos varumärke.

Varuförsörjning

Vårt affärsområde som planerar inköp av råvara och hanterar logistik, distribution och export. Preem har sju egna depåer i Sverige och tillgång till ytterligare 14 depåer genom allianssamarbete.

Raffinaderier

Råolja raffineras på våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil, som räknas till de mest moderna och miljöanpassade raffinaderierna i världen. En tredjedel av produktionen distribueras till den svenska marknaden och resterande två tredjedelar exporteras.

Marknad och försäljning

Vår svenska försäljningsorganisation förser företag, industrier och konsumenter med diesel, bensin, eldnings- och tjockolja. Preems rikstäckande stationsnät erbjuder cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.