Sveriges största drivmedelsbolag

Preems verksamhet sträcker sig från våra egna raffinaderier till de cirka 570 tankställena runt om i Sverige. Knappt två tredjedelar av de färdiga produkterna exporteras.