Sveriges största drivmedelsbolag

Preems verksamhet sträcker sig från våra egna raffinaderier till de cirka 570 tankställena runt om i Sverige. Knappt två tredjedelar av de färdiga produkterna exporteras.

Preem i korthet

Hur många stationer har Preem? Var ligger raffinaderierna? Hur stor är vår omsättning? Svaren hittar du här.

Vad vi gör

Från inköp av råvara, genom raffinering och förädling fram till färdig produkt. Läs mer om Preems värdekedja.

Vilka vi är

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med drygt 1 300 anställda, varav 900 arbetar vid våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil.

Vision

Preem är en viktig aktör i omställningen till förnybart. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. 

Grafisk manual

Hos Preem bor en av Sveriges största kändisar: Preembjörnen. Preems namn och logotyp såg dagens ljus i maj 1996. 

Våra raffinaderier

Våra raffinaderier räknas till Europas modernaste och mest miljöeffektiva, med utsläpp som ligger långt under gällande miljökrav.

Preemraff Göteborg

Preemraff Göteborg har en kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Här tar vi även emot förnybara råvaror och producerar Preem Evolution Diesel.

Preemraff Lysekil

Preemraff Lysekil är Skandinaviens största och en av Europas mest moderna anläggningar, med en kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.