Senaste nytt

Preems Christian Bjerdén nominerad till årets HR-direktör

Juryn för Sveriges främsta HR-forum för beslutsfattare har sagt sitt. Preems Christian Bjerdén var en av de fyra nominerade till årets HR-direktör 2015. 

- Det är glädjande och hedrande. Och ett resultat av att vi har jobbat målmedvetet och strategiskt för att våra HR-processer och mål ska stå i centrum av Preems verksamhet, säger han. 

600Minutes Human Resources är ett endagsevenemang som varje år lockar kring 200 beslutsfattare inom HR. Hit kommer besökarna för att stärka sina nätverk, utbyta tankar med branschkollegor, lyssna på inspirerande presentationer och möta lösningsleverantörer.

I år var sista punkten på schemat extra spännande för oss på Preem: årets HR-direktör skulle koras – och Preems Christian Bjerdén var en av fyra nominerade.

– Det känns fantastiskt att vi som företag sätts på kartan i det här sammanhanget, säger han och berättar varför han tror att juryn föll för just Preem:
– Vi har en tydlig plan och vet vad vi vill. Och vi har placerat fem HR-mål i centrum av affären, vilket är ganska unikt. Det vi gör skapar förutsättningar för bättre lönsamhet och säkerställer att Preems långsiktiga mål uppnås.

De fem målen är: Ständigt förbättrat ledarskap, Värderingsstyrd organisation, Kompetensförsörjning, Ökad mångfald och Attraktiv arbetsgivare. Tillsammans utgör de Preems ”People strategy”, eller ”Medarbetare & Organisation”, som vi har valt att kalla det. Under varje mål finns en mängd aktiviteter och delmål som alla mäts och följs upp.

Christian Bjerdén poängterar:

– Att göra det vi har gjort inom vårt område hade aldrig varit möjligt utan vår VD, som både är modig och erfaren med tydliga visioner som tar oss framåt. Han brinner verkligen för dessa frågor. Samma sak gäller koncernledningen och styrelsen, som helt står bakom arbetet. Sist men inte minst arbetar hela HR-organisationen, som består av enormt kompetenta människor, hårt för att genomföra våra planer. Det är vårt sammanlagda värde som gör skillnad. Det är tillsammans som vi tar oss mot vår vision; att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Deltagarna på 600Minutes Human Resources röstade den 14 oktober fram Tobias Frohm, HR-direktör på Systembolaget, som årets vinnare.

MOTIVERINGEN MOTIVERINGEN

Christian Bjerdén har under sin tid som HR-direktör på kort tid gett medarbetar- och organisationsfrågor en naturlig plats på företagets strategiska agenda.

Genom ett kommunikativt ledarskap och en stark övertygelse om HR:s roll i att skapa en ökad affärsnytta har Christian befäst HR som en viktig strategisk del av verksamheten och koncernledningen. 

Christians ledarskap kännetecknas också av ett stort förtroende för den organisation han leder, vilket visar sig i form av ett högt medarbetarengagemang och en HR-organisation som hela tiden strävar efter att utveckla Preem framåt.