”Det lönar sig att tänka långsiktigt”

Jag minns när jag kom till Preem första gången för en intervju och jag kände direkt att ”här kommer jag att trivas”. Det handlade både om de svar och reaktioner jag fick på mina frågor, samtalstonen och värderingarna som företaget står för, säger Malin Hallin och tillägger:


– Jag är otroligt stolt över att jobba på ett företag som har visionen att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.


Hon kom till Preem 1995, och jobbade först som ingenjör. Under åren har hon jobbat i olika roller, inom flera olika affärsområden och på olika platser inom Preem.


– Jag har haft förmånen att arbeta inom många olika delar av verksamheten, vilket jag verkligen uppskattar. Min första anställning var i Göteborg, och genom åren har jag jobbat i både Göteborg och Lysekil där vi har våra raffinaderier, och på huvudkontoret i Stockholm.


Malin, som är chef för Hållbar Utveckling och en del av koncernledningen, tycker att Preem har en bra syn på sina medarbetare.


– Alla personer får den kompetensutveckling som krävs för rollen, oavsett om man är specialist eller chef. Förutom ledarskapsutbildningar för chefer finns det liknande program för arbetsledare som inte har formellt chefsansvar men som ändå har arbetsledande funktioner.


– Och det finns en förståelse från företagets sida – om man vill ha bra resurser på företaget lönar det sig att tänka långsiktigt och vara mån om sina anställda.

Om Malin Om Malin

Namn: Malin Hallin

Utbildning: Civilingenjör med inriktning på kemiteknik

Jobbar på Preem med: Chef Hållbar Utveckling

Preem på pallplatsen Preem på pallplatsen

2017 utsågs Preem till Sveriges näst bästa arbetsgivare inom kategorin Stora bolag av Universum. Resultatet baseras på medarbetarnas bedömning av sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. Vi är otroligt stolta över placeringen och kommer att kämpa för att behålla vår topposition även under 2018.