Ta reda på varför de här medarbetarna trivs på Preem

Nadja, miljö- och kvalitetssamordnare

Ivo, chef IT-Applikation

Pontus, chefsarkitekt EA-center

Niklas, underhållschef

Anders, produktionsingenjör

Josefin, produktionstekniker

Malin, laboratorietekniker