Våra forskare är skogstokiga

Vi knäcker koden för att storskaligt tillverka fossilfria drivmedel av hållbara restprodukter från landets skogsindustri. Låt oss berätta om varför krångliga saker som lignin, grot, pyrolys och cellulosa kan vara värda att lägga på minnet.

Mot en fossilfri framtid.

Vägen mot en fossilfri framtid går genom våra skogar. Genom att ta hand om olika restprodukter från vår skogsindustri kan vi minska vår klimatpåverkan, och bidra till att göra Sverige självförsörjande när det kommer till drivmedel.

Prima svensk diesel och bensin.

Redan idag tillverkar vi svensk diesel av tallolja. Nästa steg är att ta vara på lignin, cellulosa, grot och sågspån, restprodukter från svensk skogsindustri som gör det möjligt för Sverige att gå mot ett fossilfritt samhälle. Forskning och utveckling pågår och snart är alla pusselbitar på plats.

Ett nytt lagförslag – Bränslebytet – gör det också möjligt för oss att planera för de investeringar som behövs för att öka tillverkningen av biodrivmedel. Vi jobbar för att alla snart ska köra runt med drivmedel från svensk skog och lantbruk i tankarna.