Drivmedelsguide för privatbilar

Olika drivmedelstyper och vad de innehåller.

Standardbensin: I Sverige har bensin miljöklass 1 och består av cirka 95 procent fossil råvara och upp till 5 procent förnybar etanol.

Preem Evolution Bensin: Innehåller i dag i genomsnitt totalt 16 procent förnybar råvarara från att tidigare haft en förnybar andel på totalt 10 procent.

Standarddiesel: All diesel som säljs på vanliga bensinstationer är miljöklass 1. Diesel består av fossilt bränsle och olika grad av inblandning av HVO samt RME. Från och med 1 juli i år måste totalen av all diesel som säljs på svensk marknad uppfylla kravet på 19,3 procent koldioxidreduktion. Det innebär att volymprocenten inte längre är relevant, utan att egenskaperna hos den förnybara råvaran blir allt viktigare.

HVO-diesel: Består av 100 procent förnybar råvara. Vilken råvara som används kan variera och Preem har tagit ställning mot till exempel palmolja som har en negativ inverkan på miljön. Används främst för tung transport - på personbilssidan endast godkänt av Citroën, Peugeot och DS i bilar med Euro5- och Euro6-motorer.

Preem Evolution Diesel Plus: Världens enda Svanenmärkta diesel. Består av mer än 50 procent förnybar råvara och får inte innehålla palmbaserade förnybara råvaror.

E85: Bränsle som består av cirka 85 procent etanol och cirka 15 procent bensin. Vintertid är inblandningen av bensin högre, cirka 25 procent. Etanolbilar kan även köras på bensin, men bensinbilar kan inte köras på bara etanol utan fordonstillverkarens godkännande.

Fordonsgas: Består av naturgas och biogas i varierande blandning. Andelen biogas ligger ofta kring cirka 70 procent med lokala avvikelser - ju större andel biogas, desto mer miljövänligt. Vissa gasbilar kan även köras på bensin.

El: Helt förnybart drivmedel under förutsättning att elen är tillverkad på ett förnybart sätt - till exempel av sol, vind och vatten. Kan användas i både rena elbilar och laddhybrider som också kan köras på flytande bränsle, främst bensin.

Vätgas: Energieffektivt och förnybart bränsle för elbilar med bränsleceller. Under utveckling - än finns bara fyra tankstationer och ett fåtal vätgasbilar i Sverige.

 

Text: Sara Bergqvist