Den här investeringen gick åt skogen

SunPine i Piteå är en framgångssaga som visar att vi kan knäcka koden för att storskaligt tillverka fossilfria drivmedel av hållbara restprodukter från landets skogsindustri.

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

På SunPine förädlar man tallolja, en restprodukt från svensk pappersmassaindustri, till råtalldiesel. Den fraktas sen till Preemraff i Göteborg där vi tillverkar Preem Evolution Diesel. Genom att ersätta fossil diesel med Preem Evolution Diesel har vi de senaste sex åren minskat de fossila koldioxidutsläppen med 3,2 miljoner ton, en volym som motsvarar utsläppen från 1,5 miljoner personbilar.

Gröna jobb till landsbygden.

För att ge Sverige en egen konkurrenskraftig produktion av hållbara drivmedel investerade vi i SunPine tillsammans med samarbetspartners som Sveaskog och Södra. Förutom att Sverige blir mer självförsörjande på råvaror till drivmedel, skapas gröna jobb i glesbygd och nya affärsmöjligheter. Från SunPines produktion uppstår också restprodukter som kan bidra till annat. Nu tillverkar företaget råvaror till klister och parfym samt grön eldningsolja. Dessutom finns också möjlighet att i framtiden kunna tillverka ingredienser till läkemedelsindustrin. Tänk att en satsning på biodrivmedel skulle kunna bidra till att sänka kolestrolvärdet…

Vi kan alla bli vinnare.

Genom forskning och utveckling vill vi skapa möjligheter för fler anläggningar som SunPine. Då kan våra raffinaderier i större utsträckning ställa om till bioråvaror, så att vi kan ta hand om Sveriges bränsleförsörjning och ta oss närmare landets klimatmål och skapa gröna jobb och nya affärer. Det är något vi alla vinner på.