Åt skogen med all vår forskning

Vi knäcker koden för att storskaligt tillverka fossilfria drivmedel, av hållbara restprodukter från landets skogsindustri. Följ med på en svensk oljerevolution.

Tio års forskning på sex meningar.

Hittills har vi tillverkat förnybart drivmedel av tallolja, Preem Evolution Diesel. Talloljan kommer från svartlut, en restprodukt från landets skogsindustri. Men den största delen av svartlut, kallat lignin, har länge inte gått att göra något vettigt av. Nu är vi äntligen på väg att knäcka koden som gör att vi kan göra drivmedel av lignin, vilket kan tiodubbla produktionen. Och det är bara ett av alla våra initiativ. Ett annat är att göra bensin och diesel av sågspån och andra rester från skogen.

Nu även som bensin.

Nu har vi också lyckats fördubbla andelen förnybart baserad på restprodukter från skogen i vår bensin, upp till hela 25 %. Det är helt unikt och ett stort steg på väg mot att göra Sveriges befintliga fordonsflotta fossilfri. Preem Evolution Bensin går redan idag att tanka på 86 stationer runtom i landet.

Jobb på slurry-hydro-what?

Tillsammans med våra samarbetspartners är vi med och investerar i svensk innovation. Till exempel i en öppen forskningsanläggning (så kallad slurryhydrokrackerpilotanläggning) som invigdes under våren i Piteå. Där görs tester i att förädla ligninet, så att vi sedan kan göra bensin och diesel av det i våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil. I Piteå ligger även talloljeanläggningen SunPine, framgångssagan som nu också tillverkar produkter till kemi- och parfymindustrin.

Den gröna grenen av drivmedelsbranschen växer så det knakar och med rätt förutsättningar kommer vi i slutändan att kunna bidra till att skapa tusentals gröna jobb i glesbygd och nya samarbeten mellan branscher och företag. Följ med på en spännande resa in i en nära framtid.