Samarbeten och sponsring

Genom engagemang, sponsring, samarbeten och delaktighet har Preem blivit en viktig aktör i omställningen mot en mer hållbar värld.

Vi arbetar långsiktigt och enbart med partners som delar våra värderingar när det gäller miljö, etik och moral. Politiska eller religiösa verksamheter samarbetar vi inte med och vi sponsrar inte heller enskilda individer.

Vasaloppet Vasaloppet

Preem är huvudsponsor av Vasaloppet. Tillsammans delar vi samma vision om en hållbar miljö och viljan att engagera. 

Chalmers Chalmers

Preem har sedan många år ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola kring forskning inom energiområdet och bioraffinering.

Lysekil Women's Match Lysekil Women's Match

Preem är huvudsponsor till Lysekil Women’s Match, världens största seglartävling i matchracing för damer.

Hagainitiativet Hagainitiativet

Preem är medlem i företagsnätverket Hagainitiativet, som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Genom Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen. 

KNEG KNEG

Preem är en av initiativtagarna till KNEG - ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala.

SOS Barnbyar SOS Barnbyar

Föräldralösa och övergivna barn får ett nytt hem och en familj i SOS Barnbyar. Genom ett långsiktigt samarbete stödjer Preem driften av en barnby i Ukraina och uppbyggnaden av ett nytt familjehus i Thai Binh i Vietnam. 

Stadsmissionen Stadsmissionen

 

Stadsmissionen kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till. Preem stödjer Stadsmissionens viktiga arbete i Stockholm och Göteborg. 

Torsviken Torsviken

Torsviken, vid Hisingens sydsida, är en unik plats för flyttfåglar. Vikens roll som rastlokal och skafferi har gjort att området klassificerats som ett Natura 2000-område.

Lokal sponsring Lokal sponsring

Med två raffinaderier på västkusten och stationer över hela landet har vi många lokala samarbetspartners.