Preem Evolution Bensin

Den 30 juni 2015 tog vi ännu ett steg i vår evolution mot förnybara drivmedel. Då lanserades Preem Evolution Bensin, med 10 procent förnybart innehåll varav hälften kommer från skogsavfall.  

2011 lanserade Preem en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin och Sverige blev först i världen med en standarddiesel gjord på skogsavfall. Nu blir Sverige först i världen med en bensin delvis baserad på tallolja. 

Den grönaste bensinen på marknaden

Preem Evolution Bensin är den grönaste bensinen på marknaden och den kan tankas i alla bensinfordon. Preem Evolution Bensin innehåller 10 procent förnybar andel, dubbelt så mycket som all annan bensin på marknaden.

De förnybara råvarorna i Preem Evolution Bensin är 5% etanol och 5% tallolja. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran. Under 2015 minskade Preem Evolution Bensin koldioxidutsläppen med 4 136 ton, vilket motsvarar utsläppen från 1 854 bilar.

Preem Evolution Bensin ett första steg på vägen mot Framtidens bensin

Preem Evolution Bensin har till en början inte en lika hög andel förnybart innehåll som Preem Evolution Diesel. Vår ambition är att lansera en produkt med en betydligt större andel förnybart innehåll, i samma nivå som Preem Evolution Diesel. Brist på långsiktiga politiska spelregler gör dock att vi i dagsläget inte kan göra de investeringar som behövs i våra egna raffinaderier.

Men vi väljer att inte sitta still och vänta, utan fortsätter att driva utvecklingen av förnybara drivmedel för dagens och morgondagens fordonsflotta – genom att lansera denna första version av Preem Evolution Bensin.

Introduceras i södra Sverige

Preem Evolution Bensin finns på ett 40-tal stationer i södra Sverige. Produkten kommer successivt att erbjudas på fler stationer över landet.