Preem Evolution Bensin

Den 30 juni 2015 tog vi ännu ett steg i vår evolution mot förnybara drivmedel. Då lanserades Preem Evolution Bensin, med 10 procent förnybart innehåll varav hälften kommer från skogsavfall.  

2011 lanserade Preem en diesel gjord på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin och Sverige blev först i världen med en standarddiesel gjord på skogsavfall. Från början innehåll bensinen 10% förnybar andel och idag har vi jobbat oss upp till ett innehåll på 16% förnybart.

Den grönaste bensinen på marknaden

Preem Evolution Bensin är den grönaste bensinen på marknaden och den kan tankas i alla bensinfordon. Preem Evolution Bensin innehåller 16 procent förnybart, vilket vi är väldigt stolta över.

* Filmen ovan visar information som släpptes vid lanseringen av Preem Evolution Bensin, idag har produkten utökats till att innehålla 16% förnybart

De förnybara råvarorna i Preem Evolution Bensin är 5% etanol, 10% tallolja samt 1% ETBE, en bensinkomponent som tillverkas av etanol. Etanolen är låginblandad medan talloljan, som är en restprodukt från skogsindustrin, raffineras tillsammans med den fossila råvaran.

Under 2016 minskade Preem Evolution Bensin koldioxidutsläppen med 12 200 ton, vilket motsvarar utsläppen från ca 8 100 bilar.

Preem Evolution Bensin ett första steg på vägen mot Framtidens bensin

Preem Evolution Bensin har till en början inte en lika hög andel förnybart innehåll som Preem Evolution Diesel. Vår ambition är att lansera en produkt med en betydligt större andel förnybart innehåll, i samma nivå som Preem Evolution Diesel. Brist på långsiktiga politiska spelregler gör dock att vi i dagsläget inte kan göra de investeringar som behövs i våra egna raffinaderier.

Men vi väljer att inte sitta still och vänta, utan fortsätter att driva utvecklingen av förnybara drivmedel för dagens och morgondagens fordonsflotta – genom att lansera denna första version av Preem Evolution Bensin.

Introduceras i södra Sverige

Spridningen av produkten har sedan lanseringen utökats stadigt och har gått från att finnas på ett 40-tal stationer till att idag finnas på ca. 80 stationer.