Vår syn på hållbarhet

För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer. Framtiden är vår viktigaste marknad och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga.

Ett dubbelt ansvar

Preem har ett dubbelt ansvar: samhället behöver våra produkter och vi ska se till att de produceras och används på ett så hållbart sätt som möjligt.

Förnybara råvaror

Preems gröna strategi beskriver vår process för att utvärdera förnybara råvaror genom inventering, analys och beslut.

Preem Evolution Diesel+

Världens första Svanenmärkta diesel har en förnybar andel på minst 50 procent. Preem Evolution Diesel+ består delvis av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Framtiden - vår viktigaste marknad

För att lösa samhällets utmaningar måste vi hjälpas åt. Vi ligger i utvecklingens framkant idag och är redo att fortsätta att leda omvandlingen.

Miljö för framtida generationer

En viktig del i vårt arbete är att bevara miljön för framtida generationer. Vi strävar ständigt efter förbättringar som minimerar miljöpåverkan.

Moderna och effektiva anläggningar

Preems anläggningar räknas till de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Vårt långsiktiga mål är en mer klimatneutral produktion.

Preem som samhällsaktör

Preem strävar efter att vara en god och pålitlig samhällsaktör. Vi engagerar oss i samhället och i de frågor där vi är verksamma. 

ACP gör skillnad

Sedan 2006 har vi haft additivet Active Cleaning Power (ACP) i vår diesel. ACP Diesel minskar både fordonets utsläpp och drivmedelsförbrukning.