Finansiell information

Här kan du läsa Preems årsredovisningar på svenska eller engelska och naturligtvis ladda ned dem. Årsredovisningen är uppdelad i två delar – en textdel respektive en redovisningsdel för att göra det lättare för dig att ladda ned dokumenten.