Fyringsolje 1 Bio 100

Fyringsolje 1 Bio 100 er en biobasert fyringsolje som består av 100 prosent rapsmetylester. Det er et utmerket alternativ for deg som vil bruke et fornybart og miljøtilpasset produkt i oljebrenneren.

Fordeler

Fyringsolje 1 Bio 100 er en biobasert fyringsolje. Rapsmetylester er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt karbondioksid blir lavere.

Innhold

Fyringsolje 1 Bio 100 består av 100 prosent biodiesel rapsmetylester. Rapsmetylester, er et fornybart drivstoff som påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av fossilt karbondioksid blir lavere

Bruksområder

Fyringsolje 1 Bio 100 er et utmerket ikke-fossilt alternativ.

Slanger, pakninger og andre komponenter som kommer i direkte kontakt med oljen, skal være godkjent for bruk med rapsmetylester. Konsulter brennerprodusenten eller leverandøren før du bruker Fyringsolje 1 Bio 100.

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for rapsmetylester bør ikke være lenger enn 6 måneder.