Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel kan fylles på alle dieselkjøretøyer og blandes med all annen diesel. Den har samme effekt som vanlig standarddiesel. Preem Evolution tilfredsstiller de norske miljøkravene og har en fornybar andel på opptil 10 prosent fornybart innhold.

Fordeler

Preem Evolution Diesel er en diesel som tilfredsstiller norsk dieselstandard og som gir redusert utslipp av fossilt karbondioksid.

Preem Evolution Diesel med opptil 10 prosent fornybart innhold tilfredsstiller norsk standard, noe som betyr at den kan fylles på alle dieselkjøretøyer og blandes med all annen diesel.

Hardere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Hvis det dannes belegg i drivstoffinnsprøytingssystemet, vil det ha en negativ innvirkning på motoreffekten, utslippene og drivstofforbruket. Preem Evolution Diesel inneholder en rengjørende tilsetning (ACP) som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet.

ACP gjør en forskjell:
• Optimaliserer motoreffekten og har en rengjørende effekt som gir lavere drivstofforbruk
• Bedre forbrenning gir reduserte utslipp
• Gir færre driftsforstyrrelser, noe som forlenger motorens levetid

Preem Evolution Diesel har vært i kommersiell drift i Sverige siden sommeren 2010. Før produktet ble lansert, gjennomførte vi omfattende tester med utvalgte kunder i transportsektoren. Testkundene kjørte over 100 000 mil med kjøretøyene i tung trafikk, noe som tilsvarer ca. 25 runder rundt jorden. Vi fulgte opp drivstofforbruket, analyserte motoroljen og drivstoffiltrene, og logget observasjoner fra sjåførene. Resultatet var tydelig – man så ingen forskjell sammenlignet med vanlig fossil standarddiesel.

Innhold

Preem Evolution Diesel består av 7 prosent biodiesel (rapsmetylester) og opptil 3% HVO (hydrert vegetabilsk olje), som blant annet er basert på tallolje, samt fossil råvare. HVO (hydrert vegetabilsk olje) fra tallolje reduserer utslippet med 89 prosent. Rapsmetylester er laget av rapsolje og blandes i produktet. Vår HVO er fri for palmeolje/PFAD.

Bruksområder

Preem Evolution Diesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og er like bra for gamle som for nye motorer. Det kreves ingen justeringer av motoren for å kjøre på Preem Evolution Diesel, og den kan blandes med andre produktkvaliteter på samme måte som helt fossil norsk standarddiesel.

Preem Evolution Diesel er en norsk standarddiesel (NS-EN590), som blant annet betyr at det ikke kreves noen spesiell tillatelse fra kjøretøysprodusentene. Alle motorgarantier gjelder som vanlig, og det kreves ingen nye servicerutiner.

All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av dieseldrivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Preem Evolution Diesel bør ikke lagres i mer enn 1 år fordi den inneholder rapsmetylester.