Preem ACP Diesel

Preem ACP Diesel inneholder en multifunksjonell tilsetning som vi blander inn i dieselen. ACP motvirker at det legger seg belegg i motorens innsprøytingssystem. Preem ACP Diesel kan fylles på alle dieselkjøretøyer og blandes med all annen diesel. Den har samme effekt som vanlig standarddiesel. Preem ACP Diesel inneholder restprodukter fra trær (HVO fra tallolje). Preem ACP Diesel inneholder ikke rapsmetylester.

Fordeler

Hardere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor.

Hvis det dannes belegg i drivstoffinnsprøytingssystemet, vil det ha en negativ innvirkning på motoreffekten, utslippene og drivstofforbruket. ACP Diesel inneholder et rengjørende tilsetning (ACP) som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet. 

ACP gjør en forskjell:
• Optimaliserer motoreffekten og har en rengjørende effekt som gir lavere drivstofforbruk
• Bedre forbrenning gir reduserte utslipp
• Gir færre driftsforstyrrelser, noe som forlenger motorens levetid

Innhold

Produktet inneholder en multifunksjonell tilsetning (ACP, Active Cleaning Power) som vi har blandet inn i dieselen siden 2006. ACP inneholder aktivt rengjørende tilsetninger som motvirker skadelige belegg og beskytter mot rust i drivstoffsystemet. Resultatet blir bedre motoreffekt, som bidrar til å holde drivstofforbruket nede, det gjør at det gjennomsnittlige forbruket kan bli opp til 2 prosent lavere sammenlignet med diesel uten ACP. Renere motorer gir dessuten mindre utslipp.

Preem ACP Diesel inneholder restprodukter fra trær (HVO fra tallolje) og inneholder ikke rapsmetylester.

Bruksområder

Preem ACP Diesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer. Det kreves ingen justeringer av motoren for å kjøre på Preem ACP Diesel, og den kan blandes med andre produktkvaliteter på samme måte som helt fossil norsk standarddiesel.

Preem ACP Diesel er en norsk standarddiesel (NS-EN590), som blant annet betyr at det ikke kreves noen spesiell tillatelse fra kjøretøysprodusentene. Alle motorgarantier gjelder som vanlig, og det kreves ingen nye servicerutiner.

All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av dieseldrivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Preem ACP Diesel bør ikke lagres i mer enn 2 år.