HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 er en av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje). HVO er en forkortelse for hydrert vegetabilsk olje, produktet kan lages av ulike typer råvarer som vegetabilske oljer og animalsk fett, som igjen behandles til å bli drivstoff for dieselmotorer.

Fordeler

HVO Diesel er utelukkende fremstilt av fornybare komponenter. HVO Diesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med ca. 88 prosent sammenlignet med helt fossil diesel. Den fornybare andelen er 100 prosent.

Innhold

Fornybare komponenter HVO Diesel 100 er utelukkende fremstilt av fornybare komponenter. HVO er en forkortelse for hydrert vegetabilsk olje.

Preem bruker i dag kun råvarer fra slakteriavfall i HVO Diesel 100.

Bruksområder

HVO Diesel 100 kan brukes i tradisjonelle dieselmotorer forutsatt at kjøretøysleverandøren har gitt sin godkjenning. HVO Diesel 100 er i sin kjemiske oppbygning stort sett identisk med fossil diesel. Likheten med vanlig diesel innebærer at produktet kan brukes i vanlige dieselmotorer, men siden gjeldende dieselstandard ikke helt oppfylles, kreves det godkjenning fra kjøretøyleverandøren.

Lagring av alt drivstoff skal kun gjøres i cisterner som er godkjente for lagring. For å sikre at produktkvaliteten ikke forringes, skal det ikke brukes lysgjennomtrengelige cisterner. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig vannkontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for HVO bør ikke være lenger enn 2 år.