Anleggsdiesel

Anleggsdiesel inneholder en tilsetning som holder motoren ren. Anleggsdiesel inneholder en multifunksjonell tilsetning som vi blander inn i dieselen. ACP motvirker at det legger seg belegg i motorens innsprøytingssystem.

Fordeler

Hardere krav til kjøretøyenes utslipp av avgasser stiller krav til en velfungerende motor. Hvis det dannes belegg i drivstoffinnsprøytingssystemet, vil det ha en negativ innvirkning på motoreffekten, utslippene og drivstofforbruket. Anleggsdiesel inneholder et rengjørende tilsetning (ACP) som motvirker dannelse av belegg i innsprøytingssystemet. 

ACP gjør en forskjell:
• Optimaliserer motoreffekten og har en rengjørende effekt som gir lavere drivstofforbruk
• Bedre forbrenning gir reduserte utslipp
• Gir færre driftsforstyrrelser, noe som forlenger motorens levetid

Innhold

Anleggsdiesel består av 100 prosent diesel. Produktet inneholder en multifunksjonell tilsetning (ACP, Active Cleaning Power) som vi har blandet inn i dieselen siden 2006. ACP inneholder aktivt rengjørende tilsetninger som motvirker skadelige belegg og beskytter mot rust i drivstoffsystemet. Resultatet blir bedre motoreffekt, som bidrar til å holde drivstofforbruket nede, det gjør at det gjennomsnittlige forbruket kan bli opp til 2 prosent lavere sammenlignet med diesel uten ACP. Renere motorer gir dessuten mindre utslipp.

Bruksområder

Anleggsdiesel passer for både lette og tunge dieselmotorer, og for gamle såvel som for nye motorer. Anleggsdiesel brukes først og fremst i fartøyer og til reservekraft og andre bruksområder der lagringstiden ofte er lengre. Farget diesel har lave avgifter og kan kun brukes til stasjonære dieselmotorer, fartøy i kommersiell drift og til lokomotiv.