Våre Produkter

I jakten på fremtidens drivstoff er det utviklet en rekke nye teknologier for å gjøre fornybare råvarer om til drivstoff. Hvilke fornybare råvarer som kan, og bør, brukes til drivstoff, er et svært komplekst spørsmål.

Hvete og sukkerrør kan bli etanol, fiskeolje kan bli FAME, avfall kan bli gass, slakteriavfall og tallolje kan bli diesel. Det finnes uendelig mange muligheter og veivalg. Noen er svært gode og andre mindre gode.

Den fornybare andelen kommer fra både rapsmetylester og HVO. Rapsmetylester er laget av rapsolje og blandes i produktet. HVO er hydrogenert vegetabilsk olje, og en del av vår HVO kommer fra tallolje, som er et restprodukt fra den svenske skogsindustrien.

Preems fornybare diesel

Sammen med Södra og Sveaskog har vi funnet et stort råvarepotensial i naturen. I et restprodukt fra skogindustrien. Når man lager papirmasse, bruker man fibrene i treet. Men en del av væsken som blir til overs, blir også tatt vare på. Den kalles tallolje og kommer fra ekstraktivemnene (harpiksen) i vedråvaren. Den kalles tallolje uansett hvilket treslag den kommer fra.

Ved fabrikken SunPine utenfor Piteå bearbeides talloljen til råtalldiesel, som så leveres til Preemraff Göteborg. Her forvandles råtalldieselen gjennom en hydreringsteknologi til fornybar diesel, som består av hydrokarboner, som har de samme egenskapene som hydrokarbonene i fossil diesel.

Preem Evolution Diesel tilfredsstiller alle kravene som stilles til en norsk standarddiesel. Det er en unik oppfinnelse og er resultatet av mange års forskning og samarbeid. Den nye teknologien gjør også at man kan gjøre om andre grønne råvarer til diesel av høy kvalitet.

Tallolje er råvaren som har best klimanytte, ifølge en rapport fra Energimyndigheten i Sverige. HVO (hydrert vegetabilsk olje) fra tallolje reduserer utslippet med 89 prosent. Vår HVO er fri for palmeolje/PFAD.

Fordi vi hele tiden vil fortsette å utvikle den, slik at vi kan tilby en diesel med så liten klimapåvirkning som mulig.