Hva påvirker drivstoffprisene

Olje og oljeprodukter er noen av verdends absolutt største handelsvarer. Det pågår en gedigen handel av både fysiske laster med råolje og oljeprodukter, men også en svært stor papirhandel, noe som er en oppsummering av alle økonomiske instrumenter som er knyttet til ulike oljeprodukter. Prisen på både råolje og ferdigraffinerte produkter påvirkes av tilbud og etterspørsel, men også i høy grad av forventninger og spekulasjon, akkurat som med aksjer.

Verdensmarkedspris – råolje

Etterspørselen styres hovedsakelig av den økonomiske utviklingen i verden, og da først og fremst ut fra konjunktursyklusene i verdens store økonomier. Tilbudet av råolje påvirkes for eksempel av det politiske klimaet i de oljeproduserende landene, avtaler om produksjonskvoter innenfor OPEC (et samarbeidsorgan for oljeproduserende land som kontrollerer ca. 40 % av verdens råoljeproduksjon) og dessverre ofte av uforutsette hendelser, som f.eks. naturkatastrofer eller konflikter.

Verdensmarkedspris – ferdige produkter

Prisen på de ferdigraffinerte produktene (f.eks. bensin og diesel) handles akkurat som råoljen på råvarebørser over hele verden, og prisene på disse har selvsagt over tid en sterk tilknytning til prisen på råolje. Det tar imidlertid tid å hente råolje ut av jorden, transportere den til raffineriene, lage produktene og så transportere disse til forbrukerne.

Prisen på bensin og diesel styres derfor kortsiktig først og fremst av tilbudet (lagernivåer av ferdige produkter) og etterspørselen (konjunktursituasjon og økonomisk aktivitet) i det nærliggende geografiske markedet. I nordvestre Europa er det Rotterdam som er handelsplass for bensin og diesel og andre oljeprodukter. Det som fra dag til dag påvirker Preems varekostnad og dermed også våre pumpepriser på stasjonene, er den daglige handelen i Rotterdam og prisene som selgerne og kjøperne blir enige om for bensin og diesel.

Valuta

Fordi de raffinerte produktene i Rotterdam prissettes i dollar, har også den daglige dollarkursen en direkte påvirkning på Preems varekostnad og dermed pumpeprisen for bensin og diesel.

Skatt og avgifter

CO2-avgifter, energiavgifter og merverdiavgift utgjør ca. 60 prosent av bensinprisen. Skatter og avgifter har derfor en betydelig innvirkning på drivstoffprisen.

Lokale priser

Den lokale prisen på din stasjon bestemmes, akkurat som olje på verdensmarkedet, av tilbud og etterspørsel på det lokale markedet, d.v.s. stedet der du bor. Akkurat som for andre varer og tjenester vil en stor konkurranse (mange stasjoner i forhold til antall kunder) som regel gi en lavere pris. Vi i Preem tilpasser alltid de lokale prisene på stasjonene slik at vi kan tilby kundene en konkurransedyktig pris.