Drivstoffpriser og beskatning

Ferdigraffinert europeisk standardbensin og standarddiesel koster i dag (1. jan. 2015) drøyt 3 kroner per liter. På denne prisen legger drivstoffselskapene til ca. 1,5 kr per liter for å dekke inn sine kostnader og generere fortjeneste.

Denne prisen dekker varekostnaden for råolje, raffineringskostnader, transport til depot, depothåndtering, transport til stasjon, stasjonsvedlikehold, reklame, produktutvikling, leie, godtgjørelse til stasjonsinnehaver samt lønn og sosiale kostnader for personell m.m.

I tillegg til produktkostnad og bruttomargin på drivstoffet legges det også til to faste avgifter, energiavgift og CO2-avgift. Avslutningsvis tilkommer det 25 % merverdiavgift av summen av produktkostnaden og avgiftene. I utregningen og diagrammet nedenfor ser man at den som tjener mest på drivstoffsalg, er staten, som uansett verdensmarkedspriser og dollarkurs alltid krever avgifter. Totalt bidrar alle landets drivstofforbrukere med ca. 60 milliarder kroner per år til statskassen, noe som er et viktig bidrag for å finansiere vår felles velferd.

Drivstoffpriser Drivstoffpriser

ProduktEks mvaInkl mvaDatum
Preem Evolution Diesel 10,62 kr/l 13,27 kr/l 17-08-15
HVO Diesel 100 12,48 kr/l 15,60 kr/l 17-07-03
AdBlue 6,29 kr/l 7,86 kr/l 17-05-22

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av drivstoff ved bruk av Preem Såifa. I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt transportpåslag varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre truckanlegg vil avvike fra tabellen over.