Fremtiden - vårt viktigste marked

Å tenke litt lenger

Sverige har satt seg høye miljømål, og en av de største utfordringene er å redusere andelen fossilt drivstoff i transport. Vi i Preem er overbevist om at vi må bruke mange ulike typer råvarer og produsere flere ulike typer drivstoff for å kunne erstatte fossile drivstoff med fornybare i så stor grad som mulig. Vi tror også at det vil komme mange ulike løsninger, og at det derfor er viktig å samarbeide. Vårt bidrag er å lage så grønne og effektive drivstoff som mulig. For oss i Preem er det selvsagt å lede overgangen til et bærekraftig samfunn. Det er vår visjon, men det er også en utfordring vi i Preem arbeider med daglig.
Framtiden

Muligheter i både råvarer og teknologi

Når vi velger fornybare råvarer til neste generasjons drivstoff, gjelder det å velge riktig. Vi styrer mot råvarer med høy virkningsgrad og med gode bærekraftsdata, råvarer som gir varige, bærekraftige løsninger. Og investeringen vi har gjort i raffineriet i Gøteborg, betyr at vi har teknologien og kompetansen til å produsere mer og flere fornybare produkter.

Vi er klare til å ta neste skritt 

For å kunne løse utfordringene samfunnet står overfor, må vi hjelpe hverandre. Samarbeid mellom selskaper, forskere, myndigheter og organisasjoner gir økt kunnskap og åpner for nye muligheter. Vi i Preem ligger i forkant av utviklingen i dag, og vi er klare til å lede utviklingen og overgangen også i tiden som kommer.

Vi har ambisjonene og planene om å produsere fremtidens drivstoff – det er mye å gjøre, og vi har allerede både kunnskap og teknologi som vi vil bevare og videreutvikle. Vi undersøker for eksempel muligheten for å bygge en hydrogengassfabrikk for å produsere grønn hydrogengass til produksjonsprosessen. Vi vurderer også å investere i en Green Hydro Treater i Lysekil og bygge et pyrolyseanlegg. Vi vil kort sagt produsere enda flere grønne produkter på en enda mer effektiv måte.

For å kunne ta neste skritt trenger vi tydelige og langsiktige spilleregler som viser at en investering for et bærekraftig samfunn også er en økonomisk bærekraftig investering.

Våra anläggningar

Våre anlegg går for å være av de mest moderne og mest miljø- og energieffektive i Europa. Vårt langsiktige mål er en mer klimanøytral produksjon.