Bærekraft

Vårt syn på bærekraft

For oss innebærer bærekraftig utvikling at både vi og kommende generasjoner skal få dekket behovene. Fremtiden er vårt viktigste marked, og overgangen til et bærekraftig samfunn er vår viktigste sak.

Visjon

Preem er en viktig aktør i overgangen til fornybart. Vår visjon er å lede overgangen til et bærekraftig samfunn.