Om Preem

Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 million m³ råolje hvert år. Vi raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet.

Dette er Preem

Fra råolje og raffineri til omlastings- og bensinstasjon.

Bærekraft

En bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten at det går utover fremtidige generasjoners evne til å tilfredsstille sine behov.

Spesialdrivstoff

Vi utvikler, produserer og selger diesel- og bensinkvaliteter til teste- og sertifiseringsformål.

Investorer

Her finner du Preems årsrapporter og får tilgang til rapporter og pressemeldinger gitt ut av Corral Petroleum Holdings.

Internasjonale allianser

For internasjonale transportselskaper som fyller drivstoff i Sverige.

Preem Presentasjon