Klimatprestanda

För att öka användning av förnybara energikällor och minska växthusgaser gäller från och med 1 augusti 2010 lagen om hållbarhetskriterier (Lag 2010:598). Lagen baseras på ett EU-direktiv (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/28/EG om främjandet av användning av energi från förnybara energikällor) och riktar sig till leverantörer och användare av biodrivmedel och flytande biobränslen.

För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt 2009/28/EG. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ.

Lagen om hållbarhetskriterier innebär att växthusgasutsläpp för den förnybara andelen i biodrivmedel ska minska med minst 35% jämfört med motsvarande utsläpp för fossilt bränsle. Förutom denna kravuppfyllelse ska den förnybara andelen bestå av råvara som är odlad eller framställd på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att biologiska aspekter ska vara kontrollerade och uppfyllda med hjälp av ett kontrollsystem samt att systemet är årligen godkänt av en oberoende granskare.

Så här fungerar det

Klicka på en bränsletyp för att se klimatvärden. Så har vi räknat

Preem Evolution Diesel+

Förnybar andel 50%
Energiinnehåll 35 MJ/liter
WTT 0,36 CO2ekv kg/liter
+
TTW 1,27 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,63 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
44%

Preem Evolution Diesel

Förnybar andel 18%
Energiinnehåll 35,4 MJ/liter
WTT 0,43 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,08 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,51 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
14%

HVO Diesel 100

Förnybar andel 100%
Energiinnehåll 34,2 MJ/liter
WTT 0,35 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0 CO2ekv kg/liter
=
WTW 0,35 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
88%

ACP Diesel MK1 utan RME

Förnybar andel 0%
Energiinnehåll 36,3 MJ/liter
WTT 0,32 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,54 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,86 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
6%

ACP Diesel MK1 med RME

Förnybar andel 7%
Energiinnehåll 36,2 MJ/liter
WTT 0,37 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,41 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,78 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
8%

Biodiesel 100

Förnybar andel 100%
Energiinnehåll 33,1 MJ/liter
WTT 1,35 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,35 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
51%

Preem Evolution Bensin

Förnybar andel 10%
Energiinnehåll 32,6 MJ/liter
WTT 0,39 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,12 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,51 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
8%

Bensin 95

Förnybar andel 0%
Energiinnehåll 32,4 MJ/liter
WTT 0,36 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,36 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,72 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
0%

Bensin 95 E5 max 5% Etanol

Förnybar andel 5%
Energiinnehåll 32,4 MJ/liter
WTT 0,37 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,24 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,61 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
4%

E85 (snittvärde sommar/vinter)

Förnybar andel 80%
Energiinnehåll 23,2 MJ/liter
WTT 0,63 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0,47 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,1 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
43%
Förklaringar

Preem Evolution Diesel+

Förnybar andel 50%
Energiinnehåll 35 MJ/liter
WTT 0,36 CO2ekv kg/liter
+
TTW 1,27 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,63 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
44%

Preem Evolution Diesel

Förnybar andel 18%
Energiinnehåll 35,4 MJ/liter
WTT 0,43 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,08 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,51 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
14%

HVO Diesel 100

Förnybar andel 100%
Energiinnehåll 34,2 MJ/liter
WTT 0,35 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0 CO2ekv kg/liter
=
WTW 0,35 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
88%

ACP Diesel MK1 utan RME

Förnybar andel 0%
Energiinnehåll 36,3 MJ/liter
WTT 0,32 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,54 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,86 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
6%

ACP Diesel MK1 med RME

Förnybar andel 7%
Energiinnehåll 36,2 MJ/liter
WTT 0,37 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,41 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,78 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
8%

Biodiesel 100

Förnybar andel 100%
Energiinnehåll 33,1 MJ/liter
WTT 1,35 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,35 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
51%

Preem Evolution Bensin

Förnybar andel 10%
Energiinnehåll 32,6 MJ/liter
WTT 0,39 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,12 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,51 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
8%

Bensin 95

Förnybar andel 0%
Energiinnehåll 32,4 MJ/liter
WTT 0,36 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,36 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,72 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
0%

Bensin 95 E5 max 5% Etanol

Förnybar andel 5%
Energiinnehåll 32,4 MJ/liter
WTT 0,37 CO2ekv kg/liter
+
TTW 2,24 CO2ekv kg/liter
=
WTW 2,61 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
4%

E85 (snittvärde sommar/vinter)

Förnybar andel 80%
Energiinnehåll 23,2 MJ/liter
WTT 0,63 CO2ekv kg/liter
+
TTW 0,47 CO2ekv kg/liter
=
WTW 1,1 CO2ekv kg/liter
Besparing
jmfr med fossilt bränsle enl standardvärde (WTW ca %)
43%

Ett drivmedels klimatpåverkan

För att bedöma ett drivmedels klimatpåverkan tas hänsyn till utsläppen av växthusgaser (CO2ekv)2) för hela kedjan, s.k. livscykelanalys (LCA). EU-direktivet anger beräkningsmetod för att ta fram LCA-analyser samt olika normalvärden för olika drivmedel som kan användas om LCA-analyser saknas.

Det växthusgasutsläpp som motsvarar hela kedjan benämns Well to Wheel (WTW) och innefattar utsläpp vid råvarans framställning, produktion och transport samt vid förbränningen i motorn. WTW kan även brytas ner i Well to Tank (WTT) och Tank to Wheel (TTW). Se nedan beskrivning av de olika benämningarna.

Well toTank(WTT)

Mängden fossila växthusgasutsläpp från framställning av råvara till att produkten fylls i fordonstanken.

Tankto Wheel (TTW)

Mängden fossila växthusgasutsläpp när drivmedlet förbränns i motorn.

Well to Wheel (WTW)

Mängden fossila växthusgasutsläpp för hela kedjan från framställning av råvara till att produkten förbränns i motorn (WTT+TTW).