Vi utbildar din personal

För ditt företags säkerhet håller vi i utbildningar för personal som arbetar med gasolanläggningar. Vi anpassar gärna kursinnehållet efter ditt företags behov.

Vi håller i utbildningar för personal som arbetar med gasolanläggningar, en utbildning för ditt företags säkerhet. Kursinnehållet anpassas efter ditt företags behov. I utbildningen ingår alltid information om gasolens egenskaper och anläggningens funktion. Tonvikten lägger vi på säkerhet vid hantering av gasol.

 

Föreståndarutbildning Föreståndarutbildning

En tredagarsutbildning för personer som är ansvariga för hanteringen av gasol inom företaget och behöver dokumenterad kunskap som ansvarig för en gasolanläggning.

Kursens målsättning är att höja kunskapsnivån för föreståndare och ställföreträdande föreståndare så att de kan driva en säker hantering och förvaring av gasol. Kursen ska också ge deltagarna en övergripande kunskap om de regelverk som styr den dagliga driften.

Föreläsningarna varvas med teori, studiebesök och brand- och släckövningar. Brand- och släckövningarna genomförs vid räddningstjänstens övningsfält.

Kursinnehåll:

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branshnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Seveso-lagstifningen
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Skriftligt prov

Användarutbildning Användarutbildning

För personal som arbetar runt anläggningar som drivs med gasol. Målsättningen är att öka kunskaperna om gasol och den egna anläggningen och att höja säkerhetstänkandet bland personalen.
Kursen pågår under en halvdag. Vi håller utbildningen hos dig som kund, på din egen anläggning.

Kursinnehåll
Allmänt om gasol - egenskaper och miljöaspekter
Gasolanläggningen - drift/underhåll samt teknik/säkerhet
Genomgång av den egna anläggningen
Förevisning av gasolens egenskaper utomhus