Värt att veta om gasol

Hur går det egentligen till när gasol blir till, och hur kan upptäckten av gasolläckage underlättas? På Preem har vi koll på hela förloppet, och vill gärna föra kunskapen vidare.

Det vi i dagligt tal kallar gasol är ett svenskt handelsnamn. Den vanligaste internationella benämningen är den LPG, Liquified Petroleum Gas.
Gasol består antingen av kolvätena propan eller butan – eller blandningar av de två. Vid rumstemperatur och normalt tryck är gasol en gas, men med lite kompression blir den till vätska.

Rent bränsle

Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer. 

Användningsområden

Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen, som fordonsbränsle och som kylämne, för att nämna några exempel.

Så tillverkas gasol

Framställningen sker genom att råoljan satsas i botten i ett destillationstorn. Oljan värms upp och ångorna stiger uppåt och kondenserar på olika nivåer i tornet. Det kallas fraktionerad destillation. Högst upp i tornet tas de lättaste gaserna metan, etan, propan och butan ut. 

Gasen går sedan igenom en deetaniserings- och splitteranläggning som leder bort etan ifrån gasströmmen innan den delas in i propan- och butanströmmar. Därefter går gasen genom en renings- och torkanläggning där svavel, oljerester och andra föroreningar tvättas bort. Sedan leds gasen in i lagringskärl i väntan på att distribueras vidare. 

Gasol luktar egentligen inte

Gasolen är helt färg- och luktlös, men vi tillsätter ett luktämne (etylmerkaptan) för att det ska vara lätt att upptäcka gasolläckage. Vi tillsätter också till metanol för att binda eventuellt vatten. 

Våra transporter

I Göteborg ligger vår gasoldepå. Gasolen tranporteras dit med pipeline från Preem raffinaderi i Göteborg eller med båt från vårt raffinaderi i Lysekil. Därefter transporterar vi ut produkten till våra kunder med tankbilar eller järnväg. Vår omlastningsdepå ligger i Västerås. 

Kontakta oss Kontakta oss

Försäljning
Distrikt Öst
Jonas Hult
jonas.hult@preem.se
010-450 18 68

Distrikt Väst
Mikael Samuelsson
mikael.samuelsson@preem.se
010-450 18 23

Ordermottagningen Göteborg
för beställning av gasol
preemgas.gbg@preem.se
031-54 30 10
031-64 87 82 (fax)