Preem Evolution Gasol

Preem Evolution Gasol har via massbalans 20% förnybar andel och en växthusgasbesparing på 19%.

Användningsområde

Preem Evolution Gasol har många användningsområden. Gasolen är användbar för en stor mängd olika användningsområden inom industri och fritid: inom gjuteri, lackering, tryckeri, fodertorkning, pappersindustri och växthusnäringen och som kylämne, för att nämna några exempel.

Fördelar

Preem Evolution Gasol består till 20% av förnybar råvara. Växthusgasbesparingen är 19% jämfört med en fossil gasol. Dessutom är den är lätt att transportera och förorenar inte vatten om den skulle läcka ut.

Om gasol förbränns maximalt blir restprodukterna i huvudsak koldioxid och vatten, vilket gör gasolen till ett bränsle med stora miljöfördelar. Den förorenar inte vatten om den skulle läcka ut, därför kan du placera behållare och ledningar i vattentäktsområden. Gasol är blyfri, svavelfri och giftfri. Bränslet är så rent att trädgårdsodlare använder avgaserna i sina växthus för att öka produktionen av sina grödor. Det kallas koldioxidgödsling.

Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

Produktinnehåll

Den förnybara andelen består propan som framställs av difat (animaliskt fett) och RSO (Rape Seed Oil). Gasol är ett bränsle utan stoft, tungmetaller, svavel eller andra föroreningar. Gasol har högt energiinnehåll och ger en jämn förbränning. Därför passar gasol bra för industriella processer.

När förnybar råvara satsas på Preems raffinaderi i Göteborg uppstår en sidoström av förnybar gasol som används för att tillgodose energibehovet på raffinaderiet. Genom massbalansprincipen allokeras miljönyttan från sidoströmmen till produkten Preem Evolution Gasol som säljs till Preems kunder. Massbalansen är granskad av tredjepart och följs noggrant upp.

För mer information, besök vår produktsida här.