Från idé till färdig anläggning

Hos oss får du den hjälp du behöver för att bygga en ny eller utvidga din gasolanläggning – vi har lång erfarenhet av att dimensionera, projektleda och bygga.

Vi har lång erfarenhet av att dimensionera, projektera och bygga gasolanläggningar. Oavsett om du ska bygga en ny anläggning eller utöka din befintliga anläggning så hjälper vi dig.

Vi hjälper dig med:

  • Gasoltank
  • Projektering/projektledning, förfrågningsunderlag
  • Tekniska lösningar, dimensionering
  • Kontakt med berörda myndigheter, tillståndshandlingar (Räddningsverket, lokal räddningstjänst m.m.)
  • Offertutvärdering, bevakning av arbete och slutbesiktning
  • Dokumentation, drift- och underhållsplan, explosionsskyddsdokumentation, riskutredning, åtgärdsplan för brand och läckage
  • Automatisk nivåmätning

Kontakta oss Kontakta oss

Försäljning
Distrikt Öst
Jonas Hult
jonas.hult@preem.se
010-450 18 68

Distrikt Väst
Mikael Samuelsson
mikael.samuelsson@preem.se
010-450 18 23

Ordermottagningen Göteborg
för beställning av gasol
preemgas.gbg@preem.se
031-54 30 10
031-64 87 82 (fax)