Uthyrning Tankbil Gasol

 

Våra stordriftsfördelar gör att du kan nyttja våra transporter.

Arbeten i samband med bland annat driftsättning och tomsugning av gasoltanken.

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan

Tjänsten används vid till exempel driftsättning eller tomsugning.

Preem har ett eget åkeri som hanterar majoriteten av Preem AB's transporter. Därför är det fördelaktigt att använda sig av tjänsten uthyrning tankbil genom oss.Hyra av tankbil och förare används i samband med exempelvis driftsättning eller tomsugning av gasoltank. Tjänsten kan användas i samband med IU (Invändig och Utvändig undersökning av gasoltanken). Det är en besiktning som krävs för anläggningen mellan var fjärde och var tionde år. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

När du är i behov av transport finns lösningen hos Preem.

Vi har egna transportörer som kan hjälpa dig när du är i behov av transportlösningar. Vid driftsättning får du första leverans av gasol vid samma tillfälle. Preem AB hanterar hela kedjan, från produktion till erbjudande till kund.

Att vi har ett eget åkeri innebär att vi är snabba, flexibla och anpassningsbara.

"Preems priser är konkurrenskraftiga."
Kundundersökning, 2015

Nyttja Preems transporter när du behöver underhåll av tanken.

Tjänsten används vid behov av underhåll för tank och innefattar tankbil och förare för att utföra arbetet. Eftersom Preem AB hanterar hela kedjan från produktion till distribution innebär det att vi har en respons- och leveranstid som passar era behov.

Tankbil
Tomsugning
Driftsättning

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Tjänsten används vid till exempel driftsättning eller tomsugning.

Preem har ett eget åkeri som hanterar majoriteten av Preem AB's transporter. Därför är det fördelaktigt att använda sig av tjänsten uthyrning tankbil genom oss.Hyra av tankbil och förare används i samband med exempelvis driftsättning eller tomsugning av gasoltank. Tjänsten kan användas i samband med IU (Invändig och Utvändig undersökning av gasoltanken). Det är en besiktning som krävs för anläggningen mellan var fjärde och var tionde år. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

När du är i behov av transport finns lösningen hos Preem.

Vi har egna transportörer som kan hjälpa dig när du är i behov av transportlösningar. Vid driftsättning får du första leverans av gasol vid samma tillfälle. Preem AB hanterar hela kedjan, från produktion till erbjudande till kund.

Att vi har ett eget åkeri innebär att vi är snabba, flexibla och anpassningsbara.

"Preems priser är konkurrenskraftiga."
Kundundersökning, 2015

Nyttja Preems transporter när du behöver underhåll av tanken.

Tjänsten används vid behov av underhåll för tank och innefattar tankbil och förare för att utföra arbetet. Eftersom Preem AB hanterar hela kedjan från produktion till distribution innebär det att vi har en respons- och leveranstid som passar era behov.

Tankbil
Tomsugning
Driftsättning

Vad kostar tjänsten?

Klicka på ordermottagning för att göra en tjänsteförfrågan.

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Tjänsten köper du tillsammans med Propan, Butan och Blandgas

Nöjd-Kundindex

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan