Riskinventering Gasol

Vi har lång erfarenhet av att inventera anläggningar. 

Genom att inventera din anläggning håller du den effektiv och säker.

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan

Tjänsten används vid inventering av anläggning.

Riskinventeringen behandlar avvikelser i form av tryck, temperatur, korrision, utsläpp från ventiler, montering, ventilering, slitage, komponenter, sammanfogning, överfyllning, utströmning, in/ut-koppling, avstånd och tillverkning.

Vid ansökan gällande tillstånd eller uppdatering av tillstånd krävs en riksinventering. Utredning av risker kan göras enligt LBE, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken eller enligt ATEX. Eftersom tjänsten spänner över flera områden är det centralt att arbeta fram utredning av risker i dialog med Preem AB. Omfattningen av uppdraget är avgörande för om tjänsten kan utföras fullt ut av Preem AB eller inte. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Vi utför strukturerade och säkra riskutredningar.

Syftet med en riskinventering är att med ett strukturerat arbetssätt kunna inventera och bedöma risker. Preem har flera års erfarenhet av rikinventeringar. Området risk är brett och för att hitta rätt lösning på efterfrågat behov krävs en dialog.

Preem har bred kunskap om vilka kraven är vid nybyggnation av gasolanläggning samt kraven vid förlängning av tillstånd och nya tillstånd.

"Preem agerar professionellt."
Kundundersökning, 2015

Med kontroll över riskerna kan du effektivisera dina arbetsmetoder.

Tjänsten innefattar inventering av anläggningar. Krav på bedömning av risker ställs i flera olika föreskrifter. Riskutredningen ska uppfylla kriterierna i samtliga föreskrifter som den aktuella anläggningen omfattas av, med målet att uppnå en säker arbetsmiljö.

Riskutredningen skräddarsys utefter syftet och en dialog är därför central, så att vi kan säkerställa att era behov uppfylls. Preem ser genom arbetsprocessen till att det finns rätt kompetens för att utföra uppdraget.

Säkerhet
Riskminimering

Om tjänsten

Inom vilka områden har Preem Gas AB kompetensen att utföra riskinventeringar?

Primärt för att säkerställa att man uppfyller LBE. Viss kunskap finns för att tillgodose Arbetsmiljölagen, Atex och Arbetsmiljölagen

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Propan, Butan och Blandgas

Hur beställer jag tjänsten?

Genom att klicka på tjänsteförfrågan skickar du ett önskemål om att beställa tjänsten

Nöjd-Kundindex

Tjänsten används vid inventering av anläggning.

Riskinventeringen behandlar avvikelser i form av tryck, temperatur, korrision, utsläpp från ventiler, montering, ventilering, slitage, komponenter, sammanfogning, överfyllning, utströmning, in/ut-koppling, avstånd och tillverkning.

Vid ansökan gällande tillstånd eller uppdatering av tillstånd krävs en riksinventering. Utredning av risker kan göras enligt LBE, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken eller enligt ATEX. Eftersom tjänsten spänner över flera områden är det centralt att arbeta fram utredning av risker i dialog med Preem AB. Omfattningen av uppdraget är avgörande för om tjänsten kan utföras fullt ut av Preem AB eller inte. 

Relaterade produkter

 • Propan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll.  

 • Butan

  Gasol är en ren och torr brännbar gas med högt energiinnehåll. 

 • Blandgas

  Gasol består antingen av propan eller butan, eller en blandning av de två. 

Vi utför strukturerade och säkra riskutredningar.

Syftet med en riskinventering är att med ett strukturerat arbetssätt kunna inventera och bedöma risker. Preem har flera års erfarenhet av rikinventeringar. Området risk är brett och för att hitta rätt lösning på efterfrågat behov krävs en dialog.

Preem har bred kunskap om vilka kraven är vid nybyggnation av gasolanläggning samt kraven vid förlängning av tillstånd och nya tillstånd.

"Preem agerar professionellt."
Kundundersökning, 2015

Med kontroll över riskerna kan du effektivisera dina arbetsmetoder.

Tjänsten innefattar inventering av anläggningar. Krav på bedömning av risker ställs i flera olika föreskrifter. Riskutredningen ska uppfylla kriterierna i samtliga föreskrifter som den aktuella anläggningen omfattas av, med målet att uppnå en säker arbetsmiljö.

Riskutredningen skräddarsys utefter syftet och en dialog är därför central, så att vi kan säkerställa att era behov uppfylls. Preem ser genom arbetsprocessen till att det finns rätt kompetens för att utföra uppdraget.

Säkerhet
Riskminimering

Om tjänsten

Inom vilka områden har Preem Gas AB kompetensen att utföra riskinventeringar?

Primärt för att säkerställa att man uppfyller LBE. Viss kunskap finns för att tillgodose Arbetsmiljölagen, Atex och Arbetsmiljölagen

Med vilka produkter kan jag köpa tjänsten?

Propan, Butan och Blandgas

Hur beställer jag tjänsten?

Genom att klicka på tjänsteförfrågan skickar du ett önskemål om att beställa tjänsten

Nöjd-Kundindex

Ordermottagning

Tjänsteförfrågan